70 Names For Jerusalem

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Folha de fontes em: Hebrew
Idade: 6-100
O tamanho do grupo: 1-100
Tempo estimado: 1 minutos

Mais detalhes...

Baixar

Baixe este arquivo (54 KB)

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 32768
Transferido: 13251

Rated 62 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos
כל 70 השמות לירושלים

Recurso Conteúdo

שבעים שמות  לירושלים

"ירושלים הרים סביב לה  וד' סביב לעמו"

הרד"ק מבאר, שעיני כל העולם על ירושלים וכולם שואפים לכובשה והקב"ה אומר אני בחרתי את עם ישראל ובחרתי את א"י , ובחרתי את ירושלים בתוך א"י לעם ישראל, ואם כך אין לאומות העולם שום זכות בירושלים.

א

ירושלים

לו

עיר קברי אבות

ב

שלם

לז

עיר שחוברה יחדו

ג

ציון

לח

העיר יונה

ד

עיר- דוד

לט

עיר הפרזות

ה

יבוס

מ

נוה שאנן

ו

העיר

מא

יפה נוף

ז

אריאל

מב

האם

ח

ד' – יראה

מג

חיים

ט

עיר האלוקים

מד

ידידות

י

עיר ד' צבקות

מה

גילה

יא

כסא ד'

מו

משוש כל הארץ

יב

ד' שמה

מז

כלילת יופי

יג

בית- קל

מח

רבתי עם

יד

עיר הקודש

מט

בעל המון

טו

הר הקודש

נ

שער בת רבים

טז

קדוש ישראל

נא

דלתות העמים

יז

מקדש

נב

אבן מעמסה

יח

הר מועד

נג

סף רעל

יט

קרית מועד

נד

גיא חזיון

כ

הר חמד

נה

גיא היונים

כא

חפציבה

נו

יושבת העמק

כב

ההר הטוב

נז

צור המישור

כג

מרום

נח

שדה זרע

כד

הקריה

נט

חגוי הסלע

כה

קרית מלך רב

ס

הנצח

כו

קריה נאמנה

סא

מנוחה

כז

קריה עליזה

סב

דרושה

כח

קריה נשגבה

סג

אוה

כט

קרית משוש

סד

טבור העולם

ל

עיר יהודה

סה

עין העולם

לא

עיר הצדק

סו

צואר

לב

עיר האמת

סז

פלטין

לג

עיר הומיה

סח

הר המור

לד

עיר תהלה

סט

בית השלום, עיר השלום

לה

עיר עוז

ע

עדן

 
ששה דברים עתיד הקב"ה לחדש לעתיד לבוא ואחד מהם שמה של ירושלים , מנין? (לפי הכתוב בנבואתו של ישעיהו) " וקרא לך שם חדש אשר פי ד' יקבנו" .Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Festivais Judaicos > Yom Yerushalaim
» Todas > Terra de Israel > Lugares em Israel > Jerusalem
Visitor Comments: