Shavuot Root & Torah

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 6-10
O tamanho do grupo: 8-30
Tempo estimado: 45 minutos

Mais detalhes...

Arquivos adicionais
attach- Shavuot root & Torah- HEB.pdf (0.04 mb) Fonte Hebrew
Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 9039
Transferido: 894

Rated 233 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

O     החניך ילמד את סיפור מגילת רות ויזדהה עם רצונה של רות לדבוק בתורה.

O     החניך ילמד את מהותו של חג השבועות והוא קבלת התורה כל שנה מחדש.


Recurso Conteúdo

בנושא חג השבועות, רות, תורה, ומה שבניהם.

 

 

מבוא:

- תגיד אתה עדיין סופר?!

- אתמול שכחתי, אבל השלמתי הבוקר.

- כמה ספרו אתמול??

-   אני כבר מת להגיע...

 

זהו! הגענו!! אחרי 49 יום של ספירה מאומצת, הגענו ליום המיוחל- 

יום הביכורים, חג קציר,עצרת, חג השבועות, זמן מתן תורתנו...

 היום בו ניתנה תורה לעם ישראל.

בפעולה זו נלמד על רות המואבייה, שדבקה בנעמי, רק בגלל רצונה העז לדבוק בתורה ובאלוקים, ובעם ישראל שקיבל תורה.

 

מטרות:

O     החניך ילמד את סיפור מגילת רות ויזדהה עם רצונה של רות לדבוק בתורה.

O     החניך ילמד את מהותו של חג השבועות והוא קבלת התורה כל שנה מחדש.

 

מהלך הפעולה:

 

שלב א': עדות מהמדבר

 

המדריך יתחפש לאדם מתקופת המדבר   [לבוש סדין לבן, זקן, מקל, נעליים קרועות/ יחף וכו']. ויספר לחניכים את הסיפור הבא- סיפור מתן תורה, כאדם  שהיה שם.

 

B הערה:

רצוי מאוד לא לקרוא מתוך הכתוב, אלא ללמוד את תוכן הקטע מראש ולספר לחניכים בע"פ, בצירוף הרבה תנועות  ידיים, הבעות פנים, קולות והתלהבות.

 

 

 

 

 

 


שלום ילדים יקרים! מה שלומכם? שמעתי שאתם חוגגים עוד מעט את חג השבועות, חג מתן תורה. או, סליחה! שכחתי להציג את עצמי. שמי גמליאל בן לוי ובאתי לספר לכם על "מתן תורה". כן, כן, אני נכחתי במעמד הזה, במעמד העצום והמדהים הזה! אתם יודעים שלפני שהקב"ה נתן את התורה לעם ישראל- הוא רצה לתת אותה לעמים אחרים!הוא בא אל כל עמים ושאל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה וכל העמים שאלו מה כתוב בה? ולא רצו לקבלה ורק עם ישראל, כפי שאתם כבר יודעים- הסכימו לקבל אותה ואמרו "נעשה ונשמע".

אתם מתארים לכם את מעמד הר סיני? נסו לדמיין שלושה ימים לפני מתן תורה, משה רבנו הצדיק בא אלינו ואמר לנו להתקדש, לכבס את השמלות שלנו ולהתכונן למעמד הר סיני. והנה כולנו מתוחים ומצפים. הגיע היום השלישי, כולנו עמדנו סביב הר סיני, היה אסור לגעת בהר. ופתאום "קולות ברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד", אתם מתארים לעצמכם? קול שופר חזק נשמע בדממה המוחלטת, ועשן מכסה את ההר וקולו של הקב"ה נשמע: "אנוכי ה' אלוקיך..", זה היה מחזה מדהים, מיליונים של יהודים שומעים את קולו של הקב"ה. ומאז ועד היום אנחנו חוגגים את חג "מתן תורה" שהוא חג השבועות ב- ו' סיון, היום בו קיבלנו את התורה, ומאז אנו גם מקיימים אותה במסירות ומעבירים אותה מדור לדור.                      

 

 

 

שלב ב': נעשה ונשמע

 

נשאל באקראי מספר חניכים האם הם רוצים "משהו" (המציאו שם של משהו שהם לא יודעים מה המשמעות שלו...) אם החניך ישאל מה משמעות ה'משהו'- לא נענה.

נשאל- "רוצה או לא?", "למה אתה לא רוצה?!",

"אז מה אם אתה לא יודע מה זה, אני אומר לך שזה טוב..." וכו'....

 

נשאל את החניכים:

 מי יודע מה בני ישראל ענו כאשר הקב"ה שאל אותם האם הם רוצים לקבל את התורה?

ï     ראינו שקשה היה לנו להסכים עם משהו שאננו יודעים מה הוא.

אך כשעמדו עם ישראל  תחת הר סיני והקב"ה שאל אותם האם הם רוצים לקבל את התורה?

כל העם ענו ביחד: "נעשה ונשמע".

הם לא ידעו מה כתוב בדיוק אך הם הסכימו לקבלה ואחר כך לשמוע מה כתוב בה,

כי עם ישראל ידעו שהקב"ה הוא טוב ורוצה בטובתם ולכן היו בטוחים שהתורה היא טובה עבורם.

 

 

שלב ג': מגילת רות

 

נחלק את החניכים  ל- 6 קבוצות. כל קבוצה תקבל ציור ממגילת רות (נספח מספר 2), נקריא את סיפור המגילה (נספח מספר 1) [כל קטע= ציור] וכל קבוצה תצבע את הציור שלה ותציג אותו בפני יתר החניכים כאשר נקריא את הקטע המתאים.

נסכם:  אנחנו רואים במגילה שרות החליטה ללכת עם נעמי ולהתגייר ,

למרות שלא הייתה יהודייה, כי היא אהבה את התורה ואת נותן התורה – הקב"ה.

 

 

 

 שלב ד': חוט של חסד

 

נחלק את החניכים לזוגות- בכל זוג יהיה חניך אחד עם עיניים עצומות והחניך השני יצטרך להוביל אותו לקצה החדר. נשאל את החניכים:

ï     כיצד הרגשתם?

ï     האם הייתם רוצים להיות מוביל או מובל?

ï     האם היינו זקוקים לעזרה ושמחנו לקבל אותה?

 נאמר כי אנחנו צריכים לנהוג איפה שאפשר בסיוע הדדי ובעזרה.

העולם יכול להבנות להפליא אם ייבנה בחסד.

נאמר כי חסד למדנו מרות המואביה. היה לה הכל במואב וכן היא הייתה יכולה לשוב לבית אביה ולקבל הכל – לפתוח חיים חדשים,אך עם זאת היא לא עוזבת את נעמי והולכת איתה למקום זר, תרבות זרה ללא כל.זהו חסד!                    

 

בשבועות אנו קוראים את המגילה להזכיר לנו כמה תורתינו היא

תורה של חסד והכרת הטוב.

 

§   נסכם: במגילה אנחנו רואים שרות עשתה חסד עם נעמי ובועז עשה חסד עם רות. גם אנחנו מקבלים על עצמנו את התורה בחג השבועות וצריכים לקבל על עצמנו לעזור לאנשים שיותר קשה להם מאשר לנו. תמיד יש למי לעזור, צריך רק להסתכל מסביב.  

 

 

סיכום: אז מה היה לנו?

בתחילה פגשנו מישהו שהיה במעמד הר סיני וסיפר לנו בהתרגשות מהקורות אותם שם.

למעשה כל נשמות ישראל היו במעמד אך לא כולנו זוכרים זאת היטב...

אח"כ פגשנו בעם ישראל שכל כך אהבו את ה' – נותן התורה ואת התורה, כך שהיו מוכנים לקבלה אפילו בלי לשאול מה כתוב בה.אח"כ הכרנו את רות. מגילת רות היא המגילה הנקראת בחג השבועות. ראינו מדוע דווקא אז. הכרנו את דמותה הנפלאה של רות-אשת החסד ואוהבת התורה, אשר לא חסכה מעצמה דבר והצטרפה לנעמי במסירות נפש. אכן, בזכות אישיותה זכתה שמצאצאיה יצא דוד מלך ישראל.

נזכה בעז"ה גם אנחנו להיות אנשי חסד ותורה.

 

 

פעילות מרעננת:

נסביר לחניכים שבחג מתן תורה- עם ישראל בחר לקבל על עצמו את התורה ולכן נציע לחניכים שכל חניך יקבל על עצמו מצווה אחת מהתורה- וישמור אותה.

[לדוגמא: נלמד את החניכים לברך "בורא פרי העץ" לפני אכילת פירות]

 


Comentários de Recursos
שאר הנספחים מצאים בקבצים המצורפים


Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Festivais Judaicos > Shavuot
Visitor Comments: