The Power Of "tfilah"

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 10-12
O tamanho do grupo: 5-30
Tempo estimado: 40 minutos

Mais detalhes...

Baixar

Baixe este arquivo (34 KB)

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 17043
Transferido: 6256

Rated 269 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

מטרת הפעולה:

להעביר את המסר על כוחה של תפילה והיכולת לפנות לבורא עולם בכל עת וצורך.


Recurso Conteúdo

"תפילה לעני כי יעטוף"

 

מטרת הפעולה:

להעביר את המסר על כוחה של תפילה והיכולת לפנות לבורא עולם בכל עת וצורך.

 

למי? הפעולה מיועדת לילדים בכיתות ד-ו.

כמה? 40 דקות.

מתי? פעולה לשבת.

 

גוף הפעולה:

 1. מביאים קופסא עטופה יפה ובתוכה סידור, בלי שהמשתתפים ידעו על תכולת הקופסא. מספרים שזאת קופסא מיוחדת, קופסת קסמים ויש לה יכולת לעזור להגשים משאלות (כאן יש מקום לדמיון רחב, הוסיפו תארים ופרטים כרצונכם). אם מבקשים משאלה בכוונה, פעמים רבות זה מתגשם.

מעבירים את הקופסא בין הנוכחים וכל אחד מבקש בקול בקשה.

לאחר הסבב בקשות פותחים את הקופסא (בדרמתיות...) ומראים למשתתפים שבתוך הקופסא יש סידור.

2. מסבירים למשתתפים שכל בקשה שהם ביקשו נמצאת בסידור ותמיד אפשר לפנות לה' ולבקש. על גבי כרטיסיות יהיו כתובות מצד אחד בקשות מצד שני תפילות (ראה נספח). מחלקים את הכרטיסיות בין המשתתפים ומבקשים מהם להקריא, רצוי להביא כרטיסיה עם בקשה מסוימת לאותו חניך שביקש את הבקשה בסבב הראשון. (לדוגמא "רפאנו" לחניך שביקש רפואה). מוסיפים ואומרים שבקשה שאינה נמצאת בתפילה במפורש ניתן לבקש במקומות מסוימים בתפילת 18).

3. מספרים למשתתפים סיפור מהגמרא:

היו היה רב שחלה קשה ושכב במיטתו ימים רבים. תלמידיו כל אותו הזמן התפללו לפני הקב"ה שירפא את רבם.הם התפללו ללא הפסקה, ביום ובלילה. באחד הימים אמר הרב לאנשי ביתו שסבלו קשה מנשוא וברצונו לעלות לישיבה של מעלה ולהיגאל מייסורי הגוף. עוזרת הבית ששמעה על סבלו של האב לקחה כר גדול והשליכה אותו דרך החלון בבית נשמע פיצצו וכל התלמידים הפסיקו מתפילת לרגע קט בעקבות הרעש שהשמע. הרב מיד הלך לעולמו.

סיכום הפעולה:

ביכולתנו לבקש מה' כל דבר שרק נרצה. "קרוב לה' לכל קוראיו". דרך הסיפור אני רואים את כוחה של התפילה שהרי הדבר שהחזיק את הרב בחיים אלו תפילותיהם של תלמידיו. ה' תמיד מקשיב לנו אך לא תמיד אנו מקבלים את מבוקשנו כמו שאנחנו  היינו רוצים לקבל אותן.הרבה פעמים התפילה היא מטרה ולא אמצעי. כלומר, בעזרת התפילה אנו מתקרבים לה' וזו מטרה בפני עצמה.כל תפילה משנה משהו למעלה ואפילו בקצת!

מי ייתן ונדע לנצל את היכולת לדבר עם ה' כל זמן שרק נרצה ונזכור שהקב"ה מקשים לתפילותינו.

 


Comentários de Recursos
הנספחים נמצאים בקובץ המצורף


Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Judaismo > Tefila - Oracao
Visitor Comments: