Drama Intro

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 12-14
O tamanho do grupo: 5-30
Tempo estimado: 45 minutos

Mais detalhes...

Baixar

Baixe este arquivo (24 KB)

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 22245
Transferido: 3158

Rated 346 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

מטרות הפעולה:

1} החניך יערוך היכרות עם נושא הדרמה ("טעימה")

2} יצירת מוטיבציה ללימוד הנושא אצל התלמיד


Recurso Conteúdo

ב"ה 

 

תפארת כהן

טל': 02- 9931754

 

מערך פעולה בנושא: דרמה- שיעור היכרות

 

מטרות הפעולה:

1} החניך יערוך היכרות עם נושא הדרמה ("טעימה")

2} יצירת מוטיבציה ללימוד הנושא אצל התלמיד

 

פרטים טכניים:

גיל החניכים: גילאי חטיבת ביניים (יכול להתאים גם לביה"ס היסודי ולתיכון)

משך זמן הפעולה: כ- 45 דקות

פעולה זאת ניתנת להעברה ברוב המצבים ( קבוצה גדולה/ קטנה, בחדר/ בחוץ, שבת/ חול)

אמצעי עזר: מטפחת

 

שלבים:

*מתודת פתיחה

*הצגת הנושא

*מעגל "שלום"

*איבר מוביל

*מעגל הליכה

*סיכום

 

גוף הפעולה:

# מתודת פתיחה- מעגל הדמיה בעזרת מטפחת. במתודה 2 שלבים:

 

            שלב א'- המטפחת תעבור בין כולם, כל אחד בתורו ידמה שהיא תפוח אדמה לוהט וינהג בהתאם. בסבב השני נדמה שהיא תינוק.

            שלב ב'- בחירה אישית. כל אחד ידמה את המטפחת למשהו אחר שהוא בחר, כאשר הנושא הוא ארץ ישראל. (דוגמאות: ספר תורה, מגל, טלית וכו')

מטרת המתודה היא לעורר עניין ולגרום לחניכים להבין שגם הם מסוגלים להציג.

 

#הצגת הנושא- בכל אדם חבויים הכשרון להציג והיכולת לנצל את יתרונות הדרמה. היתרונות הם:

  • פיתוח הביטחון העצמי והפתיחות החברתית

  • יצירת מקום נייטרלי המאפשר לבטא רעיונות ורגשות שקשה לבטא ביום- יום.

  • התוודעות וחיזוק של צדדים שונים באדם.

 

#מעגל "שלום" (תגובה הדדית)-  המשתתפים עומדים במעגל וכל אחד בתורו מברך לשלום את זה שמימינו. ישנם כמה סבבים. המדריך יתחיל כל סבב בטון שונה (שמחה, כעס, אהבה, נזיפה וכו'). לרוב השכן יעביר את ה"שלום" באותו טון בו נאמר לו.

המתודה נותנת כלי לחיים. לרוב אנשים יגיבו באותו טון בו פנו אליהם, מכאן שאם מעונינים ביחס חיובי- עלינו להתייחס בעצמנו לאחרים בצורה חיובית.

 

#איבר מוביל- שימוש בצורה מוקצנת ומודגשת באיבר מסוים (אף, יד, בטן, צוואר וכו').

הקבוצה תסתובב בחדר בהליכה חופשית,  כשכל פעם המדריך יורה על שימוש באיבר מסוים בצורה מודגשת.

במהלך התרגיל יתברר ששימוש באיבר מוביל יוצר איפיון דמות (שאינו תמיד נכון)

לדוגמא: אדם שילך עם האף קדימה ייראה מאוד חטטן, אדם שילך עם סנטר מובלט יראה מתנשא.

מטרת התרגיל היא לימוד מאפייני דמות. יש לציין שלכל אדם יש מספר מאפיינים, ואף אחד מהם אינו מוקצן כמו בתרגיל.

 

#מעגל הליכה- (התרגיל יבוצע במידה ויש זמן, ועל פי רמת הקבוצה) בתרגיל יפותח שלב האיבר המוביל.

הקבוצה תעמוד במעגל, אחד החניכים, שהמדריך יבחר בו, יכנס אל המעגל ויתחיל ללכת בתוכו בסיבובים.

המדריך יצרף את החניכים אחד- אחד, כאשר כל מי שנכנס למעגל הולך בעקבות הראשון ומחקה את צורת ההליכה שלו. בסופו של התהליך כל הקבוצה תלך במעגל באותה צורת הליכה, שהיא צורת ההליכה של הראשון.

התרגיל יבוצע מספר פעמים. (כשיובילו אותו חניכים שונים).

גם התרגיל הזה מפתח את יכולת ההצגה, כי גם בו (כמו ב- "איבר מוביל") החניך מזהה תנועה מאפיינת ייחודית למוביל- ומחקה אותה.

 

#סיכום-  מטרת הפעולה היא להפגיש את החניכים עם עולם הדרמה, ליצור אצלם מוטיבציה ללימוד הנושא ולאפשר טעימה של מספר תרגילי דרמה.

במהלך הפעולה הועברו מספר מסרים- כשלכל מתודה מסר שונה. בעיקר טיפים בדרמה והבהרה שכל אחד יכול להשתמש בה, ומתודה אחת עם מסר חברתי- של תגובה הדדית.

 

 Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Bein Adam LaChavero > Dinamicas de Grupo
» Todas > Hadracha > Metodos
» Todas > Ferramentas > Geral
Visitor Comments: