"slach Lanu"- Yom Hakipurim

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 6-10
O tamanho do grupo: 8-30
Tempo estimado: 45 minutos

Mais detalhes...

Baixar

Baixe este arquivo (80 KB)

Arquivos adicionais
Yom Ha'Kipurim 1.jpg (0.12 mb) Fonte Hebrew
Yom Ha'Kipurim 2.jpg (0.19 mb) Fonte Hebrew
Yom Ha'Kipurim 3.jpg (0.18 mb) Fonte Hebrew
Yom Ha'Kipurim 4.jpg (0.1 mb) Fonte Hebrew
Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 21530
Transferido: 6671

Rated 381 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

O     החניך יבין את החסד הגדול שעשה איתנו הקב"ה בכך שנתן לנו את האפשרות לחזור בתשובה.

O     החניך יפנים שסליחה אמיתית היא סליחה הנובעת מהלב ומתוך כך יראה כיצד חוזרים בתשובה באמת.

O     החניך יחוש את קדושתו של יום הכיפורים ע"י הכרת חמשת האיסורים.       


Recurso Conteúdo

בנושא יום הכיפורים כיום של בקשת סליחה וחזרה בתשובה

מבוא:

"סליחה, סליחה, סליחה" ביקש יוסי מדינה, תוך כדי שהוא מושך בשערותיה...

"המורה שלי אמר שאת חייבת לסלוח לי, כי יום כיפור מתקרב" הוסיף יוסי.

דינה לא סלחה, היא ברחה משם, מאז ומתמיד פחדה מיוסי.

היא הלכה לחדרה וחשבה, גם המורה שלהם דיברה על יום כיפור והמוני שאלות עלו במוחה בזו אחר זו:

&          למה היא חייבת לסלוח, אם יוסי בכלל לא התחרט באמת?!

&          ואם היא מתחרטת באמת, אז חייבים לסלוח לה?! איך זה אפשרי למחוק משהו שנעשה כבר?!

&          ואיך מבקשים סליחה?!

דבר אחד היה  ברור לה מעל לכל ספק, היא רוצה להיות טובה, (וגם יוסי רוצה ודאי...)

אבל לא תמיד זה הולך לה...

בפעולה זו נלמד שכולנו רוצים להיות טובים אבל פעמים רבות אנחנו נופלים. ננסה להבין את החסד הגדול שעשה איתנו הקב"ה בכך שנתן לנו את האפשרות לחזור בתשובה. נפנים את חשיבות התשובה והסליחה, וכן נראה כיצד מבקשים סליחה אמיתית ומקבלים לעתיד.

מטרות:

O     החניך יבין את החסד הגדול שעשה איתנו הקב"ה בכך שנתן לנו את האפשרות לחזור בתשובה.

O     החניך יפנים שסליחה אמיתית היא סליחה הנובעת מהלב ומתוך כך יראה כיצד חוזרים בתשובה באמת.

O     החניך יחוש את קדושתו של יום הכיפורים ע"י הכרת חמשת האיסורים.       

מהלך הפעולה:

שלב א': רוצים להיות טובים

     נשאל את החניכים: מי רוצה להיות טוב?  נבקש שמי שתשובתו חיובית שיצביע.

     נשאל את החניכים: מי עשה פעם בחייו משהו לא טוב? נבקש שמי שתשובתו חיובית שיצביע.

     נשחק עם החניכים משחק הקמח: נחביא בתוך שתי קערות מסתיק או סוכריה. נבחר שני מתנדבים שיצטרכו למצוא את הסוכריה הקבורה תחת הקמח בלא להשתמש בידיהם.

     לאחר סיום המשחק נסביר את הקשר: אנחנו דומים לסוכריה ולקמח. בפנים יש לנו רצון אמיתי להיות טובים, כפי שראינו שכל אחד העיד על עצמו, אך אנחנו לעיתים חוטאים ונופלים,וזהו הקמח המכסה את הרצון הטוב שלנו במעידות ובחטאים.

    נצטייד בכדור. בכל פעם נזרוק את הכדור לחניך אחר ונשאל אותו שאלה (נספח מספר 1). החניך יצטרך לענות. 

שלב ב':  אמא נשארת - אמא

המדריך יספר לחניכים את הסיפור על הצעיף הצהוב, כאילו קרה לו עצמו: (מומלץ מאוד לספר בע"פ).

השבוע הייתי צריך להגיע לאיזו פגישה ונסעתי ברכבת. בספסל מולי ישב איש אחד שכל הזמן הסתכל החוצה... הסתכלתי עליו, הוא היה נראה קצת מוזר אז שאלתי אותו: "סליחה, אדוני, אתה יודע לאן אתה נוסע?! מישהו מחכה לך?" בהתחלה הוא לא התייחס, אבל אחרי כמה פעמים שהמשכתי לשאול, פתאום שמתי לב שהוא בוכה... שאלתי אותו לפשר הבכי ואחרי שהוא ראה שאני מתעניין באמת, הוא סיפר לי את סיפורו:

       הוא גר עם אימו בשכונה קטנה בחיפה. לפני שנה בדיוק היה לאמא שלו יום הולדת. הוא רצה מאוד לקנות לה מתנה, אבל לא היה לו כסף. משפחת כהן הם השכנים שלהם באותה הקומה. הוא מכיר טוב את השכנים ואת ביתם ולכן ידע היכן מונחת קופת החיסכון שלהם. הוא החליט לקחת מהם את הכסף בלי לבקש וכשיהיה לו, יחזיר... הוא הלך למשפחת כהן, ישב עם דוד (אב המשפ') על כוס קפה וכשדוד הלך לרגע לחדר, הוא רץ מהר, פתח את קופת החיסכון במגירה הימנית בסלון וכשידו בתוך הקופה- תפס אותו דוד.

תוך מס' דקות הוא היה עם אזיקים במכונית המשטרה כאשר מכל החלונות הוא שומע את צעקות השכנים: "גנב", "פושע" וכו'. גם אמא שלו יצאה.היא הופתעה לגלות שהיא אם הגנב...

      האיש המשיך לספר לי שהיה שנה בכלא והיום השתחרר. לפני שבוע כתב לאימו מכתב, הוא הוציא את הטיוטה של המכתב ונתן לי לקרוא אותה. זו התשובה לשאלה שלי.         

נכין את המכתב (נספח מס' 2) במעטפה וכאשר נגיע למקום זה בסיפור,נוציא אותו ונקרא לחניכים.

× נשאל את החניכים האם לדעתם יהיה צעיף צהוב תלוי על העץ בכניסה לתחנה. ניתן להם לדון ביניהם...

   נמשיך לספר את הסיפור: 

המשכנו לנסוע בשתיקה.

ככל שעבר הזמן והתקרבנו לתחנה, ראיתי שהאיש נעשה מתוח יותר ושנינו הסתכלנו בחרדה על העצים מסביב.

הגענו לתחנה: לא צעיף צהוב אחד היה תלוי על העץ!!!

המוני צעיפים צהובים היו תלויים על כל העצים שמסביב...

הוא הסתכל עלי בשמחה, מחה את דמעותיו והלך הביתה... לאמא שלו... 

                                                                  

× נשאל את החניכים מה הם חושבים.

-         מדוע נהגה אמא של הבחור כמו שנהגה?

-         אם הייתם אמא של אותו בחור, כיצד הייתם נוהגים?

× נסביר לחניכים שאימו של הבחור קיבלה אותו כי היא אמא שלו והיא אוהבת אותו ורוצה אותו חזרה בכל מקרה. כך גם ה'. בורא העולם הוא אבא שלנו ולכן הוא רוצה שנשוב אליו אפילו אם חטאנו או עשינו טעויות. ה' נוהג עימנו במידת החסד ותמיד מוכן לקבל אותנו חזרה, ובמיוחד ביום כיפור. ביום זה נותן לנו ה' הזדמנות מיוחדת. ביום זה מידת חסדו של ה' גדולה לאין שיעור.  

שלב ג': לבקש סליחה באמת!

 ×נחלק את החניכים ל-3 קבוצות וניתן להם כרטיסיות (נספח מספר 3) עם סיטואציות.

 ניתן לחניכם 2-3 דקות ונבקש מכל קבוצה שתציג את בקשת הסליחה מהכרטיסייה שלה.  

  

× נסכם את שלב האופציות ונשאל ואתם מהי בקשת הסליחה המשכנעת ביותר לדעתם.נבקש מהחניכים להכנס לנעליהם של מקבלי הסליחה. מתי יהיה להם הכי קל לסלוח?

נסכם:

כאשר מבקשים סליחה צריך לדעת שיש לעשות זאת באמת ומכל הלב.עלינו לדעת שסליחה שאינה נעשית באמת היא איננה סליחה שמתקבלת.

שלב ד':  עושים סדר: כיצד חוזרים בתשובה? 

× נניח על הרצפה כרטיסיות עם שלושת השלבים של חזרה בתשובה (נספח מספר 4).

נסביר לחניכים את השלבים: כדי להיות באמת טובים יותר עלינו :

ü      להתחרט.

ü      להתוודות- לבקש סליחה באמת.

ü      לקבל לעתיד להיות טובים יותר.

נחלק לחניכים דפים ונבקש מהם לחשוב על משהו קטן שהם רוצים להשתדל בו יותר בעתיד.

× ניקח את הפתקים ונכניס לתוך בקבוק פלסטיק/ קופסא ונשמור.

נגיד לחניכים שבעוד חצי שנה נחלק להם את הפתקים בחזרה כדי לראות האם עמדו בציפיות שלהם מעצמם...

שלב ה':  "רוצים להיות כמלאכים? חמשת האיסורים" 

× נסביר לחניכים שביום הכיפורים הקב"ה מצווה עלינו להיות כמו מלאכים, ולכן ישנם חמישה דברים שאסור לנו לעשותם על מנת להדמות למלאכים.    

× נפזר על הרצפה כרטיסיות (נספח מספר 5) עם ציורים של חמשת האיסורים ונסביר לחניכים שביום זה מתפללים כל היום ומבקשים סליחה איש מרעהו ומ- ה'.

סיכום:

ראינו שכולנו באמת רוצים להיות טובים יותר, אבל לכולנו יש נפילות.

 לכן עשה איתנו הקב"ה חסד ונתן לנו את האפשרות לחזור בתשובה ולבקש סליחה.

כאשר בקשת הסליחה היא אמיתית ובאה מהלב, מתוך צער אמיתי על הרע שנעשה, אז היא מתקבלת.

למדנו את שלושת השלבים של בקשת הסליחה:

חרטה, וידוי וקבלה לעתיד.

מתוך כך גם קיבלנו עלינו קבלות טובות לשנה החדשה. בסוף הפעולה ראינו שעלינו להתכונן ליום הקדוש ע"י כך שלא נעשה מלאכות מסוימות על מנת להיות כמה שיותר קדושים ונקיים לפני ה', ממש כמלאכים.

יהי רצון שיסלח לנו ה' על מעשינו ויחתום אותנו לחיים טובים ולשלום יחד עם כל בית ישראל.

פעילות מרעננת:

¥       נציע לחניכים לקבל על עצמם את אחד מן האיסורים ולא ללבוש נעלי עור ביום הכיפורים.

¥       נחשוב עם החניכים על אדם שהם פגעו בו בשנה החולפת ונכתוב לו מכתב סליחה והבטחה להשתדל להיות טובים יותר.

 


Comentários de Recursos
הנספחים נמצאים בקובץ המצורף


Visitor Comments: