Tu Bishvat- Station- Middel School

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 12-14
O tamanho do grupo: 20-50
Tempo estimado: 45 minutos

Mais detalhes...

Baixar

Baixe este arquivo (391 KB)

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 8963
Transferido: 4726

Rated 308 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

מטרה- להעביר את חג הט"ו בשבט בדרך חוויתי ומלמדת.


Recurso Conteúdo
תחנות לט"ו בשבט- לרמת חטיבת ביניים
 
משך הפעילות: 45 דקות
 
מהלך הפעילות:  מחלקים את הכיתה/השכבה ל-4 קבוצות כך שכל 10 דקות עוברת הקבוצה לתחנה הבאה בסבב. כדאי לקשט את החדר באווירה מתאימה ולהכין כרזה תואמת לכל תחנה.
 
1. הכנת סוכריות תפוז טבולות בשוקולד
 
הציוד :
סיר גדול
קערה
כף עץ
כף מתכת
נייר כסף
גז
סכין
15 כוסות סוכר
מיץ לימון- 6 כפות
20 תפוזים, עם כליפה עבה
450 גרם שוקולד
קרח
המתכון:
המצרכים
 7-8
תפוזיםעםקליפהעבה,
סוכר, מים

סירגדולעםתחתיתעבה

אופןההכנה
קולפיםאתהתפוזים ( מהפריעצמואפשרלהכיןסלטפירות)
משריםאתהקליפותבקערהעםמיםקריםלמשךיום, כדישהמרירותתצא.
צריךלהחליףאתהמיםבערךכלשעתיים
.
חותכיםאתהקליפותלרצועותדקות, שוקליםאותן, המשקלצריךלהיותבערךקילופחותאויותר
.
שמיםאתהקליפותבסיר, שופכיםעליהןקילוסוכרומשהיםאתהסירבמקררלכמהשעות
.
מוסיפיםלקליפות 2 כוסותמיםומבשליםעלהגז
.
כשהמיםרותחים, מקטיניםאתהאשומבשליםתוךבחישהמפעםלפעםעםכףעץ, עדשהקליפותמגיעותלנקודתהקרישה. איךיודעיםלזהותאתנקודתהקרישה? אחריבערךשעה - שעהוחצי, לוקחיםקצתנוזלמןהסירבכף, מחכיםמעטואזהופכיםאתהכף. אםהנוזלנשארתלויעלהכף, זאתנקודתהקרישה. אםלא - ממשיכיםלבשלעודמעט
.
מכביםאתהאש, פורסיםעיתוןעלמגשועליומניחיםניירפרגמנט, מוזגיםאתהקליפותהחמות (ללאהמים) אלהמגש, ומצננים
.
כאשרהקליפותקרותשמיםאותןבכליזכוכיתסגורומאחסניםבמקרר
.

 
2. הכנת שקית בשמים מ"ניחוחות ארץ ישראל"
     ציוד: חתיכות בד גזורות לריבועים (רצוי בד לא אטום מידי או רשת), תבלינים ריחניים (זעתר, נענע, מרווה, רוזמרין, בזיליקום), חוט דקורטיבי, מספריים, טושים צבעוניים, פתקיות נייר קטנות לצביעה עליהן כתוב: "בשמים"/ "מניחוחות ארץ ישראל".   
 
      כל ילד מקבל פיסת בד ובוחר איזה תבלין/ריח הוא מעדיף לשים בתוכה (כמובן אחרי שברכנו ביחד "בורא מיני בשמים"). תוך כדי שכעוברים בין הילדים והם בוחרים את הריחות, הם צובעים את הפתקיות שיחוברו לשקית הבשמים. עם סיום הצביעה יש לסייע לילדים לקשור את השקית ולחסר אליה את הפתקית.       
 
3. יומולדת לכנסתאלבום התמונות של הכנסת
ציוד: ציודלהקרנתמצגתpower point
            תמונהשלהכנסתמודבקתבמרכזושלבריסטולגדול
            טושיםצבעוניים
            בלונים
עוגתיומולדת (..?!?)
הכנסתמספרתאת "סיפורחייה" בגוףראשוןתוךעלעולבאלבוםהתמונות.. (המצגת)
התלמידים/החניכיםמוזמניםלכתובברכותלכנסתולאחללהיומולדתשמחעלגביהבריסטולהמוצבעלבפינתהיומולדת (כמובברמצווה).
4.מצוות התלויות בארץ:
ציוד:  כרטיסיות עם שמות המצוות התלויות בארץ + כרטיסיות עם הסבר המצווה (מצ"ב). כרטיסיות עם תמונות של מצוות.  
מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות באמצעות המתודה הבאה: כל ילד שמגיע לתחנה מקבל תמונה של מצווה (מצ"ב), עליהם להתחלק לשתי קבוצות לפי ההבדלים בין המצוות. (מצוות התלויות בארץ מצוות אחרות). בשלב זה יש להסביר כי קיימות מצוות הקשורות לאדמת א"י שניתן לקיימן אך בארץ ישראל. 
תחרות בין שתי הקבוצות, איזו קבוצה מצליחה להתאים יותר כרטיסיות בזמן יותר קצר.
 

Comentários de Recursos

הכרטיסיות ושאר הנספחים נמצאים בקובץ המצורף


Links relevantes:
1. מצגת ליום ההולדת של הכנסת
Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Festivais Judaicos > Shmita - o setimo ano
» Todas > Festivais Judaicos > 15 de Shvat
Visitor Comments: