Elol Tishrey Night- Spiritual Evening

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 12-15
O tamanho do grupo: 10-30
Tempo estimado: 45 minutos

Mais detalhes...

Arquivos adicionais
תמונות_-_ערב_התעוררות(1).doc (4.5 mb) Premio - Recompensa Hebrew
Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 8054
Transferido: 322

Be the first to rate!
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

 

 1. החניך יעבור מסע אל עצמו על ידי שימוש בדמיון

 

     2. החניך יבין שחלק חשוב מהחזרה בתשובה, היא הכרת עצמו.
 

 


Recurso Conteúdo

 שלבי הפעולה: יוצרים אווירה רגועה ושקטה. מדליקים נרות, אם ניתן להשיג קטורת אז זה יכול להוסיף לאווירה. מבקשים מהחניכים לעצום עיניים ולהיכנס לאווירה.

[כדי שיהיה מוצלח, יש לבקש מהחניכים לכבות את הפלאפונים כדי שלא יפריעו לאווירה]
ניתן לשים ברקע צלילים של מנגינות רגועות. (מוסיף המון אווירה)
המנחה/המדריך יפתח ויסביר שאנחנו עומדים לערוך מסע אל עצמנו לגלות מי אנחנו באמת.
המדריך/המנחה יפזר בשלבים שונים תמונות בנושאים שונים.

 

 

מהלך הפעולה:
זמן/שלב
נושא
עזרים/הערות
לפני הפעולה
 
 
 
 
יוצרים אווירה שקטה ורגועה
נרות, קטורת, מוזיקה שקטה, מחשב +רמקולים
(דיסק+מערכת)
2-3 דק'
 
פתיחה
שלב 1
מושיבים את החניכים על הרצפה במעגל.
נותנים פתיח של 30 שניות על המסע אל עצמנו.
מחלקים לכל חניך מעטפה שבה הם ישימו את התמונות.
חב' מעטפות
12-10 דק'
 
שלב 2
מבקשי מהחניכים לעצום עיניים ומתחילים בשאלות. אחרי שמתארים כל שאלה, מבקשים מהחניכים לפתוח עיניים ולבחור תמונה מבין האפשרויות שמפזרים על הרצפה.
שאלות אפשריות:
שואלים את החניכים באיזה מקום הם היו לשהות.
את מי הם היו רוצים לקחת איתם אל המסע.
איזה מאכל אהוב הם רוצים לאכול שם.
חפץ שהם אוהבים ורוצים לקחת איתם.
איך הם היו רוצים להגיע לשם.
ניתן להוסיף שאלות נוספות לפי הצורך.
(כדי להכניס את החניכים לאווירה, יש להוסיף תיאורים שונים של החפצים והאנשים)
 
כדאי להדפיס כמה עותקים מכל תמונה כדי שיהיה לכל חניך את האפשרות לבחור בתמונה שהוא רוצה.
תמונות (בקובץ המצורף) -
לתת זמן לחשוב בין השאלות.
לתאר את התמונות כשחניכים יושבים בעיניים עצומות ורק אז להגיד לפזר את התמונות ולהגיד לחניכים לפתוח את העיניים.
2 דק'
 
 
שלב 3
לחלק לחניכים דף קטן וכלי כתיבה.
לבקש מהחניכים שירשמו תכונה טובה שהיו רוצים לקחת איתם למסע ולפתח אותה.
לבקש מהחניכים לרשום תכונה פחות טובה (רעה) שהיו רוצים להשאיר אותה מאחור כשהם יוצאים למסע אל עצמם ולהכניס למעטפה.
כלי כתיבה, דפים לכתוב עליהם.
1 דק'
 
סיכום
 
להסביר לחניכים שחלק חשוב מהחזרה בתשובה הוא להכיר את עצמנו ואת יכולותינו, להבין מהם הנקודות החזקות שלנו ולפתח אותם.
לחלק לחניכים צ'ופר (נספח)
שלב אחרון
(לא חובה) אחרי הסיכום להעביר פח ולבקש מהחניכים לקמט את הפתק עם התכונה הרעה ולזרוק לפח.
פח
נספח

Inside the body, deep, lies the soul. No one had ever seen her, but everyone knows it exists. And never, never born man who had no soul . That the soul enters the content as soon as we are born and not leaving us - not once - as long as we live . So you should, perhaps late at night, listen to bird soul within us, deep ... Within the body.

 

 

 Visitor Comments: