World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Am Yisrual Unity - אחדות עם ישראל

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 13-17
Storlek: 5-30
Beräknad tid: 30 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 17854
Nerladdad: 1053

Rated 211 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

מטרת הפעולה: לגרום לחניכים להבין שלמרות שהחברה הישראלית מורכבת מאנשים שונים ומתרבויות שונות עלינו לגשר על ההבדלים ולהתאחד בתור עם ישראל.


Resursinnehåll

בס"ד    

אחדות עם ישראל / ליטל דוד אורגאווי

מטרת הפעולה: לגרום לחניכים להבין שלמרות שהחברה הישראלית מורכבת מאנשים שונים ומתרבויות שונות עלינו לגשר על ההבדלים ולהתאחד בתור עם ישראל.

פרטים טכניים: גילאים- חבריא' ב'

                    משך זמן הפעולה- 45 דקות

                    הפעולה אפשרית לביצוע בכל ימות השבוע, עדיף במקום סגור

גוף הפעולה:

חלק א'- הגדרת בעיית הפילוג

הצגת הדמויות-  שרית: ערסית, איתן: חייל קרבי דתי, ניסים: נהג מונית מזרחי מסורתי, אמונה: חסידית וגרה בצפת, איציק: קיבוצניק אידיאליסטי ציוני שמאלני, קרן: סטודנטית אתאיסטית (יש להציג את הדמויות בצורת הצגה).

אומרים לחניכים שעליהם לוותר על קבוצה אחת מהקבוצות הנ"ל (כל דמות מייצגת קבוצה).

לאחר שכל חניך מוותר על קבוצה מסויימת, עליהם כולם להרכיב את הפאזל. החלק הכי חשוב בפאזל חסר. כולם חוזרים למקומות.

סיכום ביניים: בלתי אפשרי לוותר על אחת מהקבוצות הנ"ל כמו שבלתי אפשרי לראות את התמונה הכוללת שהפאזל מרכיב ללא החלק החסר. עלינו ללמוד להסתדר אחד עם השוני של השני ולחיות ביחד כעם, רק כך נצליח לשרוד כאומה. כמו משפחה שחבריה לא בוחרים אחד את השני וכו'.

חלק ב'- מציאת פתרון לבעיה. כל חניך מציין חיסרון ויתרון בו. כותבים על הפלאקט  את שמות הדמויות ואומרים לחניכים למצוא יתרון וחיסרון בכל דמות/ קבוצה. היתרון- כדי שנוכל לראות שמכל אחד אפשר ללמוד. חסרון- כדי להראות שגם למי שנראה מושלם יש למה לשפר ולכולנו כחברה יש מה ללמוד אחד מהשני.

סיכום: 

עם ישראל מורכב מקבוצות של אנשים בעלי תרבויות שונות, מנהגים שונים, דעות שונות ואידיאלים שונים. עלינו לנסות ולגשר מעל כל ההבדלים הנ"ל על מנת שנתעלה כאומה ונהייה אור לגויים. בכולנו יש חסרונות ויתרונות, עלינו להשתמש ביתרונותינו כדי להתקרב אחד לשני, ולהכיר בחסרונותינו כדי להבין שיש עוד הרבה מה לשפר ולתקן ונוכל לעשות זאת רק ביחד.

נספחים: תחפושות לדמויות, פאזל, פלאקט עם שמות הדמויות, טושים.

 

 Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Am Yisrael > Enighet
» All > Judaism > Judisk kultur
Visitor Comments: