World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Facts About Yehonatan Polard - עובדות על יהונתן פולארד

Fil detaljer:

Typ av resurs: Sang in: Hebreiska
Ålder: 12-100
Storlek: 1-100
Beräknad tid: 10 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 7441
Nerladdad: 881

Rated 300 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resursinnehåll

בע"ה                                                                                                        חשוון תשס"ז

 

אחים לא מפקירים! העובדות בפרשת אחינו יהונתן פולארד.

"האם באמת ציפו ממני לאפשר להיסטוריה לחזור על עצמה, ולא לעשות דבר על מנת למנוע אסון מעמינו?" (ממכתבו של פולארד)

א. יהונתן פולארד, יהודי יליד ארה"ב, עבד כמנתח מודיעין בצי האמריקאי, בשנים תשל"ט -תשמ"ה (79-85). במהלך עבודתו, נחשף פולארד למידע מודיעיני בעל חשיבות בטחונית קריטית לישראל.

המידע עסק ביכולות הלחימה הגרעינית ביולוגית וכימית - של עירק, לוב ואירן, שפותחו כנגד ישראל.

ב. כידידתה של מדינת ישראל, היתה אמורה ארה"ב להעביר ביוזמתה את המידע המודיעיני, כפי שנקבע בהסכם שנחתם בתשמ"ג (83) בין שתי המדינות.

ג. אולם בפועל - הוטל אמברגו מודיעיני מכוון ע"י הממשל האמריקאי, שנועד לחסום בפני ישראל נתונים מדוייקים על מתקני הנשק הכימי והאטומי באירן ובעירק.

ד. יהונתן הכיר את החומר ומשמעותו הקריטית לבטחון ישראל וחיי אזרחיה, ובו בעת היה עד לחסימתו המכוונת בפני ישראל. לאחר שכל מאמציו לשנות את האמברגו החשאי נכשלו - החל יהונתן להעביר את המידע ישירות לישראל, מתוך הרגשת אחריות עמוקה לישראל, ללא כל תמורה, ומתוך סיכון עצמי רב.

ה. יונתן פעל מיוזמתו ולפי צו מצפונו, ובהמשך לפי בקשתה של ישראל. לימים, הסביר פולארד במכתב מהכלא - מה הניע אותו להעביר מידע מסווג בדרך בלתי חוקית:

"...האם היה עלי לשבת בחיבוק ידיים ולא לעשות דבר, שעה שסכין ננעץ בגבה של ישראל?

איזה יהודי המכבד את עצמו, יכול היה לנהוג כך?

כן, אני יודע, שרבים מבין היהודים בארה"ב, זועמים על אשר עשיתי. בשום אופן, הם מייללים, אסור היה לך לסכן את מעמדנו כאן בהפגנת נאמנות כזאת לישראל. ומה היה עלי לעשות ?

לתת לישראל להתמודד לבדה? אם סבור אתה שכך היה עלי לעשות, כיצד זה נוכל לגנות את אותם אנשים שבמהלך מלחמת העולם השניה שתקו ובכך השתתפו בנטישת יהדות אירופה ?!

באמת רבי, מה יהיה ההבדל בין שתיקתם אז, לבין ההחלטה שלי לשמור על שתיקה באשר לגאז רעיל המאיים על ישראל? ככלות הכל, אותו גאז בו השתמשו הנאצים לפני 40 שנה, לרצוח בו את אחינו באירופה, יכול היה בקלות לשוב ולשמש בידי הערבים להשמדת הישוב היהודי בארץ ישראל. אם באמת ציפו ממני לאפשר להיסטוריה לחזור על עצמה, ולא לעשות דבר על מנת למנוע אסון מעמנו? האם יכול היית אתה לעמוד מנגד ולתת לדברים להתרחש ?

אני מודה, הפרתי את החוק. אך לאמר לך את האמת, מעדיף אני להעלות רקב בכלא, מאשר לשבת ח"ו שבעה על מאות אלפי ישראלים, שעלולים היו למות בגלל פחדנותי...".

ו. המידע שהעביר יהונתן היה חשוב ביותר, ובזכותו נערכה ישראל להגנה אזרחית בפני אב"כ.

ז. אולם לצערנו, כאשר נתגלה יהונתן ונעצר (תשמ"ה - 85) - לא עמדה מדינת ישראל בהתחייבותה הבסיסית כלפיו, כסוכן ישראלי שעשה הכל בשביל ישראל:

עם יהונתן, עבדו בארה"ב סוכנים ישראלים שהוברחו לארץ מייד. רק  יהונתן  נעצר – לאחר שהשגרירות הישראלית סירבה להעניק לו מקלט, בניגוד לסיכום המוקדם עימו.

ח. על פולארד נגזר מאסר עולם עם המלצה שלא לשחררו על תנאי לעולם –

למרות שהואשם רק בהעברת מידע מסווג לבעלת ברית, בלא כוונה לפגוע בארה"ב.

בכל ההיסטוריה המשפטית בארה"ב - לא היה תקדים לעונש כה חמור, (העונש המקובל לעבירה כזאת בארה"ב הוא  2- 4 שנים) , ולתנאים כה חמורים בבית הכלא.

ט. רק לאחר 11 שנים הכירה ישראל בטעותה, ונתנה לפולארד אזרחות ישראלית (תשנ"ו - 96), ולאחר כשנתיים נוספות הוכר כסוכן ישראלי שעבד מטעמה.

י. הממשל האמריקאי ניצל את פרשת פולארד ע"מ לסחוט מישראל ויתורים, אך כאשר ישראל ויתרה [למשל בפסגת וואי -] התכחשו האמריקאים להתחייבויותיהם, ויהונתן לא שוחרר.

יא. לאחר המלחמה בעירק, הודתה למעשה ארה"ב בנכונות אזהרותיו של יהונתן,  והסכנות עליהן הזהיר היו הסיבה למלחמה. במצב זה צריכה היתה ארה"ב להתנצל, לשחרר את יהונתן מיידית, ולהודות לו על פעילותו למען שלום העולם כולו.

יב. הציבור בארץ מאוחד בבקשתו לשחרר את פולארד – ובקיץ תשס"ג חתמו 112 חברי כנסת על בקשה לנשיא בוש לשחררו. 

יג. ישראל שיחררה את אלחנן טננבאום(תשס"ד) משבי החיזבללה, ואת עזאם עזאם משבי מצרים,אולם רק יהונתן פולארד נשאר בכלא בארה"ב ,וישראל  אפילו לא מבקשת את שחרורו !

יד.בח' כסליו תשס"ז, יתחיל יהונתן את שנתו ה-22 בכלא האמריקאי!   חובתנו היום- להרגיש את כאבו של אחינו יהונתן, לחבקו באהבה,ולדרוש את שחרורו המיידי!Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Current Events > Saknad i strid
Visitor Comments: