World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Tefilat Haderech

Fil detaljer:

Typ av resurs: Sang in: Hebreiska
Ålder: 5-18
Storlek: 5-30
Beräknad tid: 90 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 4695
Nerladdad: 985

Rated 280 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resursinnehåll

תפילת הדרך

 

יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתוליכינו לשלום ותצעידינו לשלום ותדריכינו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך ומכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא לעולם, ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו, ותתננו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותשמע כל תחנונינו, כי אל שומע תפילה ותחנון אתה. ברוך אתה ה' שומע תפילה.Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Judaism > G-dstjänst
Visitor Comments: