World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Rambam - רמב"ם

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 10-12
Storlek: 20-30
Beräknad tid: 45 minutes

Ytterligare detaljer...

Ladda ner

Ladda ner denna fil (28 KB)

Ytterligare filer
RAMBAM_NISFACH_1.doc (0.04 mb) Spel Hebreiska
RAMBM_NISFACHIM_2,3,4.doc (0.14 mb) Spel Hebreiska
RAMBAM-PICTURE.jpg (0.05 mb) Treat Hebreiska
kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 8440
Nerladdad: 1741

Rated 242 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

מטרה:

1)החניך יכיר את דמותו של הרמב"ם,קווי אופי,תווים חיצוניים(תמונה).

2)החניך ילמד על מפעליו של הרמב"ם ותרומתו למסורת ולתרבות היהודית.


Resursinnehåll

שלב א':פתיחה-כל המערך בנוי על תחרות ולכן מחלקים את החניכים לשתי קבוצות.

כל קבוצה מקבלת כרטיסיה עם "כתב סתרים"[נספח 1] הקבוצה הראשונה שפתרה נכון את הכתב

מקבלת 10 נק' והשנייה 5 נק'.

(כתב הסתרים הוא רבי משה בן מימון,המטרה לחשוף את החניך לדמות זו)

 

 

שלב ב':גוף הפעולה-תולים על הלוח 9 כרטיסיות לפי הסדר בצורה של שביל/דרך[נספח 2]

כאשר הכרטיסייה הראשונה בצד ימין והאחרונה בשמאל.

(הן ממוספרות לפי סדר כרונולוגי בחייו של הרמב"ם).

לכל כרטיסיה יש משימה,בסיום כל משימה קוראים את קטע המידע על הרמב"ם

ומחלקים ניקוד לקבוצות,רצוי לכתוב טבלת ניקוד בצד הלוח.

[ראה דף הסבר למשחק הכרטיסיות-נספח 3].

המטרה של הקבוצות היא לעבור את כל הכרטיסיות ולסיים את השביל עם הכי הרבה נק'.

(מטרת המשחק היא לחשוף את החניך לרקע על הרמב"ם,קורות חייו,מפעליו ואישיותו)

 

 

 

שלב ג':סיכום-עוברים עם החניכים על דף הסיכום[נספח 4] שהם קיבלו בכרטיסיה האחרונה.

בודקים שהם השלימו נכון את כל המילים החסרות ומסכמים על דמותו של הרמב"ם-גדול חכמי ישראל מימיי הביניים,ומגדולי הפוסקים בכל הזמנים,בנוסף הוא היה פרשן,פילוסוף ורופא.

עם כל עיסוקיו הרבים לא פסק הרמב"ם מלעסוק בתורה,וחיבר יצירות תורניות גדולות.

הרמב"ם ראה בסגנון החיים האידיאלי שילוב של חיי תורה ועבודה,"תורה שיש עמה מלאכה"

ושילב בין חיי התורה לעבודתו כרופא.

*אפשר גם לשאול אותם איזה דבר חדש הם למדו היום.

 Liknande resurser kan hittas underr:
» All > People in Bnei Akiva > Allmänt
» All > People in Bnei Akiva > Ge'onim & Rishonim
Visitor Comments: