Accepting The Other - לקבל את השונה בחברה

Details du fichier:

Type de ressource: peoula (activite) dans: Hebrew

Ans 10 - 13

Taille du groupe 15 - 30

Temps estime: 60 minutes

Pour plus de détails...

 
Commentaires et examens

Stats:
Vues: 32768
Téléchargés: 3402

Rated 43 times
Add this file to your personal library.

Avez-vous tèlècharger ce fichier et avez-vous quelque chose à partager?
C'est l'endroit!

נספחים
איפה אני רואה את הניספחים? אין לי שום קובץ..
By: 5/6/2015 1:42:00 AM por יעל
קבלת השונה
פעילות מאוד טובה, אנ רוצה להעזר בה עם תלמידי כיתה ה'. אשמח לקבל את הנספחים כי הם לא נמצאים כאן באתר.תודה רבה מראש.
By: 1/16/2018 2:27:00 AM por רות


Bu

מטרת הפעולה:

שהילדים יבינו שאף אחד מאיתנו לא דומה לחברו, אבל למרות השוני אנחנו כולנו שווים וצריך להתייחס לכולם באופן שווה, לקבל את השונה בחברה.

ועל ידי כך ליצור חברה מתוקנת ומגובשת יותר.


Contenu de la ressource

בס"ד      

 

                   קבלת השונה בחברה / ענבר בוסי לוס אנגלס

מטרת הפעולה:

שהילדים יבינו שאף אחד מאיתנו לא דומה לחברו, אבל למרות השוני אנחנו כולנו שווים וצריך להתייחס לכולם באופן שווה, לקבל את השונה בחברה.

ועל ידי כך ליצור חברה מתוקנת ומגובשת יותר.

פרטים טכניים:

מיועד לכיתות ד'-ז', לקבוצות של 15-30 תלמידים, בתוך כיתה או חדר.

משך הפעולה הוא בערך שעה ורבע, מיועד ליום חול. 

שלבי הפעולה:

1. הקראת הסיפור "הברווזון המכוער" (מאת כריסטיאן אנדרסן).

2. משחק גלגל השונות ומשחק הכיסאות הראשון.

3. כתב סתרים.

4. משחק אסוציאציות.

5. משחק הכיסאות השני.

 

מהלך הפעולה:

שלב ראשון:

שלום! ברוכים הבאים! אנחנו נתחיל עם סיפור שאני מניחה שכולכם מכירים, "הברווזון המכוער" (מאת הנס כריסטיאן אנדרסן).

לאחר הסיפור שואלים את הילדים-

איך התייחסו הברווזונים הקטנים לברווזון המכוער?

למה הם התייחסו אליו באופן זה?

מה קרה בסוף לברווזון המכוער?

אנחנו רואים שהיחס הפוגע של הברווזונים הקטנים לברווזון המכוער, הדרך שבה הם דיברו אליו והעליבו אותו, נובע אך ורק מהמראה שלו, בגלל שהוא היה שונה מהם!

 

שלב שני:

אנחנו נשחק עכשיו את המשחק- גלגל השונות. (נספח מס 1)

בשביל לשחק את המשחק אני אחלק אתכם לשתי קבוצות.

כל קבוצה בתורה תשלח נציג שיבוא לסובב את גלגל השונות שלנו, ברגע שסובבתם את הגלגל           

והוא נעצר ליד החץ זכיתם ב 50 נקודות, אבל כדי לשמור על הנקודות עליכם לענות     

נכון על שתי שאלות הקשורות לאדם השונה שעליו מצביע החץ.                         

השאלות הן:

- איך אנו מתנהגים אליו (לאדם שעליו מצביע החץ)?                                                         

- איך היית רוצה שיתנהגו אליך אם היית במקומו?

 

המשחק הבא שלנו הוא עם כיסאות, כולם צריכים ליצור מעגל מצומצם עם הכיסאות. אחד מהילדים יעמוד באמצע המעגל כאשר הכיסא שלו נשאר במעגל. המטרה שלו היא להתיישב בכיסא הריק במעגל. המטרה של כולכם היא לא לתת לא להתיישב, ואת זה אתם עושים על ידי מעבר מכיסא לכיסא.

ישנם שני כללים למשחק:

1. שניים לא יכולים לשבת על כיסא אחד, ואחד לא יכול לשבת על שני כיסאות.  

2. כולם נעים אך ורק עם כיוון השעון!

כמובן, שלא דוחפים, לא מקללים וכו'...

מחזירים את הילדים למקום ( קבוצה שמתיישבת ראשונה זוכה בנקודות)

שואלים את הנציגים איך הם הרגישו כשהם ניסו להתיישב ואף אחד לא נתן להם לשבת,

מה אפשר ללמוד מהמשחק?

הנציגים שלנו היו משל לשונים בחברה, לחריגים. כמו שהנציגים הרגישו קצת לא נעים כשלא נתנו להם לשבת, כך מרגישים האנשים השונים בחברה. אלא שההרגשה הרגעית שהנציגים הרגישו, אצל השונים בחברה זו הרגשה יומיומית. הם קמים בבוקר בידיעה שכשהם יגיעו לבית הספר אף אחד לא יגיד להם "בוקר טוב", לא ישחק איתם, לא יזמין אותם למסיבות, לא יעביר להם קשר, ואם הם יהיו חולים לא יתקשרו לברר מה קרה להם. ולכן אנחנו צריכים, כן לקבל אותם ולעזור להם להשתלב בחברה.

-מה המסקנה? (כאן המסקנה מתחברת גם לסיפור בתחילת הפעולה)

המסקנה היא שכולנו שווים, למרות שהמראה החיצוני שלנו שונה.

בספר בראשית נאמר " בצלם אלוקים ברא את האדם". מה המשמעות של הפסוק?

כולנו נבראנו באותה דרך, על ידי אלוקים, בכולנו יש חלק אלוקי ויחד עם זאת כל אחד מאיתנו נברא בצורה הייחודית לו, אנחנו לא דומים אחד לשני מבחינת המראה אבל למרות זאת אנו צריכים לכבד כל אדם ואדם. להיזהר לא לפגוע בהם, להתייחס אליהם בכבוד ללא קשר למראה החיצוני שלהם.

 

 

שלב שלישי:

כל קבוצה תקבל עכשיו כתב סתרים וצופן (נספח מס 2), עליכם לפענח את כתב הסתרים בעזרת הצופן.

קבוצה שתפענח את כתב הסתרים מהר יותר ונכון זוכה בנקודות.

בכתב הסתרים כתוב: "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" (מסכת אבות ב,ו)

 

-מה משמעות הפתגם?

- מה ניתן ללמוד מפתגם זה?

כל אדם נברא עם המראה המיוחד לו, וכמו שכל אחד מאיתנו רוצה שיכבדו אותו כך אנו צריכים גם לכבד את האחר, ולקבל אותו כמו שהוא.

 

שלב רביעי:

דיברנו עכשיו על האנשים השונים בחברה על החריגים, ועל הדרך בה אנו צריכים להתנהג אליהם, אני רוצה שנעבור לדבר על הקבוצות בעם.

- תנו לי בבקשה דוגמאות לקבוצות שונות בעם.

- איך הקבוצות הללו מתנהגות אחת כלפי השנייה?

למשל: אוהדים של קבוצות הכדורגל השונות, איך הם מתנהגים אחד לשני?

אפשר לראות שבעם שלנו, הקבוצות השונות מתייחסות אחת לשנייה בחוסר כבוד והבנה.

 

נשחק עכשיו משחק אסוציאציות. אני אומר לכם מילה וכל אחד בתורו יגיד לי מה הדבר הראשון שעלה לו בראש כשאמרתי את המילה.

- מה המסקנה מהמשחק?

שלכל אחד מאיתנו יש מחשבות שונות ולמרות שאמרתי לכולכם את אותה מילה, כל אחד מכם חשב על משהו אחר.

- איך צריך להתנהג לאנשים שחושבים אחרת מאיתנו?

כמובן שצריך להתנהג אליהם כרגיל, למרות שהם חושבים אחרת מאיתנו.

על קבוצה תקבל ממני פאזל להרכיב. הקבוצה שמרכיבה את הפאזל ראשונה, זוכה בנקודות.

בפאזל כתוב: "כשם שפרצופיהם שונים זה מזה, כך דעתן שונה זו מזו" (מסכת סנהדרין)

- מה אנו לומדים מכך?

כמו שלכל אחד יש פנים מיוחדות לו, ומראה שמייחד אותו כך גם דעותיו מיוחדות לו. וכשם שלא נשנא אדם, ולא נרחיק אותו בגלל מראהו כך גם לא נשנא אותו בגלל דעותיו השונות. כמובן שתמיד אפשר לנסות לשכנע את חברינו בדעות שונות אבל אם הם לא מוכנים לקבל את דעותינו זו לא סיבה לנתק קשר עם החבר. לכל אחד יש דעות משל עצמו, ובסה"כ אם כולנו היינו חושבים אותו הדבר היה לנו משעמם!

שלב חמישי:

המשחק האחרון שלנו הוא שוב משחק עם כיסאות, כולם ליצור מעגל מצומצם עם הכיסאות.

כל הילדים עומדים על הכיסאות, בכל פעם המדריכה מוציאה כיסא מהמעגל, המטרה שלכם היא להישאר לעמוד על כמה שפחות כיסאות. יש רק כלל אחד למשחק והוא: ילד אחד שנופל פוסל את כל הקבוצה, והקבוצה מפסידה. 

- איך הצלחתם להחזיק מעמד? איך הצלחתם להמשיך לעמוד על הכיסאות?

- מה אפשר ללמוד מכך?

 

האדם שנפל הוא משל לאדם השונה מאיתנו, בין אם הוא חריג ובין אם דעותיו שונות מדעותינו. אם לא נקבל את השונה מאיתנו ולא נתייחס אליו בכבוד אנחנו בעצם מפסידים. למה? כי בכל אחד מאיתנו יש כישרונות, דעות, מחשבות, ורגשות שמייחדים אותנו וברגע שאנחנו מוותרים על אדם אחד, אנחנו מפסידים עולם שלם. לעומת זאת אם נקבל את השונה ונכבד אותו כראוי לו, החברה שלנו רק תרוויח כי הוספנו עוד אדם לחברה (עוד מחשבות, רגשות וכו'). וככה החברה שלנו תהיה טובה יותר ותגיע להישגים גבוהים יותר.                                                    

 

החניך אמור לצאת עם ההבנה שלמרות השוני בינינו, בין כל אחד ואחד מאיתנו, כולנו שווים. ולכן גם אם לפעמים נדמה שהאדם שלידנו הוא שונה ובגלל השוני הזה אנחנו לא צריכים להתייחס אליו כרגיל, זו טעות. כיוון שכולנו שווים צריך להתייחס אל כולם בצורה שווה ולקבל לחברה שלנו גם אנשים ששונים מאיתנו (בין אם זה שוני בדעות או שוני חיצוני וכו' ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Commentaires
הנספחים נמצאים בקובץ המצורף


Les ressources relatées peuvent etre trouver sous:
» All > Bein Adam l'Chavero > Aider les autres
» All > Bein Adam l'Chavero > Justice Sociale
» All > Between Man and Himself > Middot
Visitor Comments: