Rav Neria - הרב נריה

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : פעולה בשפה: עברית

גילאים 13 - 16

גודל קבוצה 20 - 30

משך הפעולה : 45 דקות

פרטים נוספים...

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 6490
הורד: 1450

Rated 342 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

מטרת הפעולה:

התלמידים יכירו את דמותו של הרב נריה , יחשפו לזוויות שונות מחייו ויכירו את פועלו הרב ואת אישיותו הענקית. כל תלמיד יבין שהוא יכול להזדהות עם פן מסוים בדמותו, שכן ישנם תחומים רבים המזוהים איתו.


עזרים נדרשים

אביזרים נלווים: כרטיסיות שונות(נספח א')

                            תמונתו של הרב נריה (נספח ב')

                           כלי כתיבה

                           דף מידע למדריכה-"המדריך למדריך"(נספח ג')

                           סיפור על הרב נריה (נספח ד')


תוכן הפעולה

מהלך הפעולה:

שלב א' (15 דק')

בתחילת הפעולה לא מציגים את נושא הפעילות ומחלקים את התלמידים ל-6 קבוצות,כל קבוצה מקבלת כרטיס שונה (נספח א') כאשר בכרטיס תינתן אינפורמציה על דמות מסוימת, ועל הקבוצה להתייחס לנתונים שמופיעים על הכרטיס ולפי זה למלא את פרטיו האישיים של הדמות (התלמידים ממציאים את הפרטים מדמיונם-שם, גיל,תאור יום מחייו ,מצב משפחתי וכו', לפי הנתון המסוים שהם מקבלים)

 

לאחר מכן, מרכזים את כל התלמידים וכל קבוצה תציג את הכרטיס שלה ותספר על הדמות שהיא יצרה.

 

שלב ב' (5 דק')

מציגים בפני החניכים את שמו של הרב נריה ואת תמונתו (נספח ב') ושואלים אותם אם הם מכירים את הרב או שמעו עליו.

מספרים להם שבעצם כל אחת מהקבוצות קיבלה חלק אחד מתוך פועלו ומעשיו של הרב נריה, כל קבוצה התייחסה לחלק אחר מחייו, וכל הקבוצות יחד למעשה בונות את דמותו של הרב.

 

שלב ג' (10 דק')

לספר בקצרה אודות חייו של הרב נריה (יש להיעזר בנספח ג', "המדריך למדריך)

 

 

 

 

 

 

שלב ד' (5 דק')

הסיפור על הדקות האחרונות בחייו של הרב נריה-נספח ד'

 

 

שלב ה' (10 ד')

לתת לתלמידים את האפשרות לספר עם מה הם הזדהו מהדמות, מה הכי דיבר אליהם וכיצד הם מרגישים קרובים לדמות הרב.

להסביר שניתן להזדהות עם דמותו של הרב כי בכל אחד מאיתנו יש משהו מתורתו, מאמונתו והליכותיו. ולא סתם הוא נחשב  לאביהם של דור הכיפות הסרוגות. עלינו ללמוד עליו ולהמשיך את מורשתו.


הערות כלליות
הניספחים נמצאים בקובץ המצורף


פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > חגים ומועדים > יום העצמאות
תגובות הגולשים: