The Succa As A Simbul - הסוכה כסמל

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : פעולה בשפה: עברית

גילאים 6 - 10

גודל קבוצה 8 - 30

משך הפעולה : 45 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

the Succa as a simbul- young- HEB.doc (78 KB)

קבצים נוספים:
%>
קובץ סוג פעולה שפה
Succot 1.jpg (0.17 mb) מקור עברית
Succot 2.jpg (0.1 mb) מקור עברית
Succot 3.jpg (0.15 mb) מקור עברית
Succot 4.jpg (0.12 mb) מקור עברית
Succot 5.jpg (0.14 mb) מקור עברית
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 14372
הורד: 3004

Rated 429 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

O     החניך יבין כי הסוכה מסמלת את ביטחוננו המוחלט בקב"ה.

O     החניך יכיר את ארבעת המינים המסמלים את אחדות עם- ישראל.


תוכן הפעולה

בנושא הסוכה כסמל לביטחוננו בה' וארבעת המינים כמסמלי אחדותה של האומה

מבוא:

"פטיש, מסמר ניקח מהר, סוכה לבנות,בנים ובנות..."

 יום כיפור הלך לו ומיד כולם עוברים לבניית הסוכה. דופקים, מקשטים, יוצאים החוצה, עוברים דירה לשבוע..., לוקחים 4 מינים יחד, חוגגים...

* בפעולה זו נבין מהי המהות של בניית הסוכה, נלמד שהסוכה היא לזכר ענני הכבוד שהקיפו את בני ישראל ביציאת מצרים ושבימנו בניית הסוכה מבטאת את ביטחוננו המוחלט בקב"ה.

נפנים את עניין אחדות עם ישראל על ידי איגוד ארבעת המינים המסמלים את חלקי העם ועל- ידי היציאה של כל העם (ללא הבדלי מעמדות...) לסוכה הפשוטה...

מטרות:

O     החניך יבין כי הסוכה מסמלת את ביטחוננו המוחלט בקב"ה.

O     החניך יכיר את ארבעת המינים המסמלים את אחדות עם- ישראל.

מהלך הפעולה:

שלב א': בוטחים במי שבטוח אפשר לבטוח בו...

ï     נבחר חניך מתנדב ונקשור את עיניו. (הערה: לא לשכוח להביא מטפחת לקשירת העיניים)

נסדר מסלול מכשולים קצר (שולחן, כסא, קערת מים וכו').

נבקש מהחניך שעיניו קשורות שיבחר חניך אחר שיגיד לו כיצד ללכת כדי לעבור את המסלול בשלום.

נבחר 2 חניכים נוספים כנ"ל (מומלץ לשנות את סדר המכשולים...).

ï     נשאל את החניכים המתנדבים:

 מדוע בחרו דווקא בחניך המסוים הזה כדי להורות להם את הדרך?

והאם הרגישו בטוחים כאשר היו איתו?

ï     נסכם:

 אנחנו בוטחים במישהו כאשר אנחנו יודעים שהוא טוב ובטח ייטיב לנו ולכן אנחנו סומכים עליו.

שלב ב': בנים של מלך

נספר לחניכים את הסיפור "בן ביתו של המלך " ('כה עשו חכמינו'/יוכבד סגל).

מעשה זה קרה לפני שנים רבות, בזמן שהרומאים שלטו בארץ ישראל. יחסם אל היהודים היה רע מאוד והם רדפו אותם.

באותה תקופה גר בעיר קיסרין שר רומי, נציגו של המלך. החיילים שהיו ממונים על שמירת בטחונו דאגו מאוד ולכן החליטו שלא לאפשר לאף יהודי זר לישון בעיר.

והנה פעם קרה שיהודי ממקום אחר היה חייב להיות בקיסרין לרגל עסקיו ולא הספיק לסיים את ענייניו עד הלילה, הלך לידיד שהיה לו בעיר וביקשו להתארח אצלו. הידיד חשש שמא יגלו את היהודי הזר המתארח בביתו, שכן הרומים היו נוהגים לחפש מידי פעם בבתי התושבים, אך לבסוף הסכים. באותו לילה ערכו החיילים הרומים חיפושים בבתים ואמנם מצאו את האורח. מיד אסרו אותו וביקשו לדעת מיהו ומה מעשיו בקיסרין.

האורח נבהל מאוד, כי ידע באיזו אכזריות עלולים לנהוג כלפיו, אך הוא בטח בקב"ה ועשה עצמו כנעלב: מה אתם רוצים ממני? הרי אני מבני ביתו של המלך, ואיך תעיזו לאסור אותי?!

היהודי התכוון, כמובן, למלך מלכי המלכים הקב"ה, אבל החיילים חשבו שהוא מתכוון לשר הרומי, נציג המלך במדינה. בעצם לא האמינו לו, אבל גם חששו לנגוע בו לרעה, כי אם דבר אמת, יעניש אותם השר על פגיעה באחד מבני ביתו. לבסוף החליטו לשים אותו במאסר עד הבוקר ולברר אז את העניין בארמונו של השר.

בבוקר הביאו אותו לארמון והודיעו לשר שבלילה שעבר הם מצאו יהודי שטוען שהוא מבני ביתו של המלך. השר התפלא וציווה להכניס את היהודי.שאל השר את היהודי: האם אתה מכיר אותי? היהודי שלא ידע להיכן הובילו אותו ענה בכנות: לא, אדוני.

אם כן, גער בו השר, איך אתה יכול להיות מאנשי ביתי, אם אינך מכיר אותי?

כעת הבין היהודי שלפניו השר הגדול בעצמו, והחליט לדבר עימו באופן גלוי:

בבקשה ממך, אדוני השר. אמנם אינני מבני ביתך, אבל בטחתי בך, שתנהג עימי בצדק וברחמים.

אם לא הייתי אומר כך, היו החיילים מכים אותי. לא היו מאמינים לי, כי באמת באתי לעיר רק ליום אחד לרגל עסקי ולא הספקתי לחזור לעיר מגורי.

אמר השר לחיילים: איש זה בטח בי שאגן עליו, אני רוצה לכבד את אמונו בי. שחררו אותו והניחו לו לחזור בשלום לעירו.

כך ניצל היהודי. בדרכו הביתה הודה לה' על חסדו ואמר בליבו: אם השר ריחם עלי רק מפני שהאמין שבטחתי בו ובהגינותו, והוא רק מלך בשר ודם, ודאי ירחם עלינו הקב"ה אם נבטח בו, והרי באמת בטחתי בו.        

נספר לחניכים שכאשר עם ישראל יצאו ממצרים, הם בטחו בקב"ה ביטחון מוחלט. הם ידעו שהקב"ה הוא טוב ורוצה בטובתם ולכן סמכו עליו. הקב"ה שם סביבם ומעליהם ענני כבוד שהקיפו אותם ושמרו עליהם.

 לזכר אותם ענני הכבוד, אנחנו בונים את הסוכה. מכאן שהסוכה מסמלת את ביטחוננו בקב"ה. כמו ששמר עלינו ה' אז, שומר עלינו גם כעת שאנו מחוץ לביתינו.

* היציאה החוצה לסוכה נראית מפחידה לפעמים, אבל אנחנו יודעים שהקב"ה הוא טוב ולכן סומכים עליו שישמור עלינו.

שלב ג': מכירים  את הסוכה

ü     נשאל את החניכים: היכן בונים את הסוכה? במקביל נניח את הציורים על הרצפה. (נספח מספר 1)

ü     נשאל את החניכים: ממה עושים את הסוכה? במקביל נניח את הציורים על הרצפה.(נספח מספר 2)

ü     נשאל את החניכים: מה שמים על גג הסוכה? במקביל נניח את הציורים על הרצפה.(נספח נספר 3)

נסכם:

 הסוכה היא 3 דפנות ומעליהם סכך.

אנחנו כל כך אוהבים את המצוות ולכן אנחנו מכינים קישוטים המקשטים ומיפים את הסוכה.

#) בשלב הזה כדאי להכין עם החניכים שרשראות או קישוט אחר לסוכה)

שלב ד': בסוכות כולנו אחים   

נפזר כרטיסים (נספח מספר 4) על הרצפה ונשאל את החניכים:

q      כאשר אנחנו נמצאים ברחוב  ואנחנו זקוקים עזרה, למי אנחנו פונים?

-         כל חניך יבחר כרטיס.

 

q      נחלק את החניכים לשתי קבוצות.כל קבוצה תקבל ארבעה כרטיסים עם שמות ארבעת המינים ואופיים וארבעה כרטיסים עם סוגי כיתות בישראל. על כל קבוצה להתאים בין המינים לבין אפיון הכיתה

(נספח מספר 5).הקבוצה המנצחת תהיה זו שסיימה נכונה וראשונה את ההשלמה. לסיכום נציג את התמונות המצורפות.

נסביר:

במשימה הראשונה ראינו שבדרך כלל אנחנו נעזרים/ מתיידדים, עם אנשים שמדברים/ נראים כמונו. במשימה השניה ראינו שארבעת המינים הם כל סוגי עם ישראל ובסוכות מחברים את כל ישראל יחד ע"י כך שמנענעים את ארבעת המינים יחד, באגודה אחת.(נציג את נספח מספר 6). 

חג הסוכות מלמד אותנו שכולם שווים לפני ה'. כולם שותפים במצוות ארבעת המינים כאיש אחד.

סיכום:

בהתחלה ראינו שאנחנו בוטחים במי שאנחנו יודעים שהוא טוב ובטח ייטיב איתנו, כך בני ישראל בטחו בקב"ה ביציאת מצרים וה' שמר עליהם בכך שהיקפם בענני הכבוד. גם היום אנחנו בוטחים בקב"ה וכדי לסמל  ולהזכיר זאת אנחנו יוצאים החוצה, לסוכה.

בהמשך ראינו שחג הסוכות מסמל גם את האחדות של עם ישראל, על ידי  ארבעת המינים המרמזים על חלקי העם השונים ונאגדים יחד בחג הסוכות.

נשתדל גם אנחנו לבנות סוכה וליטול ארבעה מינים על מנת להיות חלק מעם ישראל בחג הנעים הזה.

פעילות מרעננת:

¥     כמו שהזכרנו בפעולה נחמד מאוד יהיה להכין קישוט אומנותי לסוכה.

¥     אם הקבוצה רצינית, והדבר מתאפשר, אפשר לבנות סוכה יחד.( כמובן בשיתוף עם עוד כמה נערים שיסייעו בבניה). נסו למצוא אם יש למישהו סוכה ישנה לטובת העניין הזה. זיכרו שיש ילדים שמעולם לא היו בתוך סוכה משלהם.

¥     צאו לשטח יחדיו וחפשו את ארבעת המינים. אפשר ללכת לגינה באיזור הסניף שיש בה הדסים ועצי תמר, אלו הנפוצים יותר.

 

 

 


הערות כלליות
הנספחים נמצאים בקבצים המצורפים


פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > חגים ומועדים > סוכות
» הכל > חגים ומועדים > ימי תשובה (אלול - תשרי)
» הכל > עם ישראל > כללי
תגובות הגולשים: