World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

The Symbols Of Israel - סמלי המדינה

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 14-18
Storlek: 10-15
Beräknad tid: 45 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 6607
Nerladdad: 1127

Rated 130 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål
הכרת סמלי המדינה ומשמעותן

Behövligt material
-

Resursinnehåll

שלבי הפעולה: *פתיחה-הסבר וגיבוש הגדרה מהו המנון לאומי.

                        *התקווה המנון מדינת ישראל- הכרת המילים תוך כדי משחק תחרותי בין                                                 

                          קבוצות.

                        *מקור התקווה-הסבר על מקור המילים משמעותם וקצת על המחבר.

                        (*תופת העשרה לגילאים גדולים יותר- השוואה בין התקווה לבין המנונים של                           מדינות שונות

 

מהלך הפעולה:*לפתוח בשאלה:מהו המנון לאומי? האם מישהו יכול להגדיר מהו המנון.

                        ולנסות להגיע ביחד בעזרת שאלות מנחות להגדרה

                       (ממה מורכב ההמנון? מה צריך להיות מוזכר בו? אם היינו צריכים לכתוב המנון לקבוצה שלנו או למדינה איך הוא היה נרה? מתי שרים את ההמנון? האם זכור לנו טקס או מאורע מסוים שבו שרנו ת ההמנון? איך הרגשנו?)

             ואחרי שמגיעים להגדרה מןסכמת אפשר להקריא את ההגדרה )מתוך ויקיפדיה)

            "המנון לאומי הוא שיר או לחן מוסקלי שמעלה על נס את ההיסטוריה, המסורת, השאיפות הלאןמיות והמאבקים של בני עם מסוים.

מקור המילה המנון ביונית Hymnos h ופירושה שיר שבח. בהמנון הלאומי נהוג לפתוח או לחתום ארועים רשמיים, ארועים בחסות השלטון או בהשתתפות אנשי שלטון,ארועים צבאיים וכן ארועי ספורט. בד"כ קשורים ההמנונחם הלאומים במאורע חשוב בתולדותיה של מדינה."

(אפשר לבקש מחניך שיקרא או לחלק את הקטע לכולם).

 

* לשאול את החניכים האם הם יודעים מהו המנון מדינת ישראל?  בואו נראה עד כמה הם מכירים את מילות ההמנון (יוצאים מנקודת הנחה שהם אכן מכירים את המילים) מתחלקים ל-2 קבוצות ועורכים תחרות  בין הקבוצות. מניחים במרכז כל קבוצה ערימה עם כרטיסיות מופנות כלפי מטה על כל כרטיסיה רשומה מילה מן ההמנון (ראה נספח 1) והמשימה היא לסדר את מילות ההמנון לפי הסדר הנכון הקבוצה המנצחת היא כמובן הקבוצה שמסיימת לסקר ראשונה.כמובן שניתן אח"כ לשיר את ההמנון.

 

*עכשיו שהכרנו את ההמנון בואו נכיר את המחבר ונבין קצת את המילים ונלמד איך נבחר השיר להמנון הלאומי .

נחלק דפי מידע על המחבר עם תמונתו והנוסח המקורי של התקווה (ראה נספח 2). נקרא ונדון במילים ובשינויים שחלו בשיר.

 

סיכום:

 

תוספת לחניכים גדולים יותר- המנונים של מדינות שונות. האם אנו רואים את כל מרכיבי ההמנון? כיצד הם שונים או דומים לתקווה? האם הם עוסקים יותר בעבר או בהווה וכו...


Resurs kommentarer
ניספחים נמצאים בקובץ


Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Jewish Holidays > Israels självständighetsdag
Visitor Comments: