World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Ideas For Elol - רעיונות לאלול

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 10-20
Storlek: 10-100
Beräknad tid: 45 minutes

Ytterligare detaljer...

Ladda ner

Ladda ner denna fil (36 KB)

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 7085
Nerladdad: 1469

Rated 384 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

רעיונות לחודש אלול


Resursinnehåll

אלול

 

מערך "תשובה ותפילה וצדקה"

 

תשובה:   1. לשאול אותם מה אומר להם  המושג "חזרה בתשובה"                                                      

ולהגיע למסקנה שתשובה זה דבר ששייך אלינו, בחיי היומיום.  בחבריא ב' אפשר לעשות זאת ע"י משחק עמדות.

                    2. שיחה עם אדם שחזר בתשובה (למרות שזה מחזק את הסטריאוטיפ ש"חוזר 

                        בתשובה" הוא אדם חילוני שהפך להיות דתי זה יכול להיות מאוד מעניין)

 

תפילה:                     להביא דברים שלא מקובל  להתעסק אתם כגון: להביא חזן שילמד ניגונים 

                        ופיוטים לתפילות של ימים נוראים.

                        פעילות סניפית :חידון בנושא התפילה - בקיאות בסידור ובמחזור

                                        (לאחר שלמדו את הנושא ונבחנו עליו בשבטים)

 

צדקה:       עניין של "ואהבת לרעך כמוך "

- התנדבות (בנקיון  בתי קשישים, לשמח זקנים בבית אבות או ילדים בבי"ח)

- מכירה פומבית של חפצים שתרמו החניכים (פרטים נוספים במחוז)  כל ההכנסות קודש לצדקה.

 

*  סיור לילי בין בתי הכנסת, לשמוע סליחות בכל מני נוסחים.

*  ללכת להתנדב  -  למשל לצבוע בית אבות.

*  שבוע מושגים - נותנים לכל שבט נושא של מושגים ביהדות, לכל חניך מושג לדוגמא: נטילת ידים,  חזרת הש"ץ וכו'

                             מטרת כל חניך שידעו על המושג שלו כמה שיותר חניכים אחרים.

                             בסוף השבוע חידון מושגים כאשר הזוכה הוא זה שהכי הרבה ידעו את המושג שלו.

*  שבוע גמדים וענקים בנושא הלכה.

*  הזמנת רב לשיחות התעוררות.

 Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Jewish Holidays > De tio botdagarna
» All > Judaism > Svaret
Visitor Comments: