World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

What Is True Freedom? - מהו חופש אמיתי?

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 12-17
Storlek: 10-30
Beräknad tid: 90 minutes

Ytterligare detaljer...

Ladda ner

Ladda ner denna fil (78 KB)

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 12662
Nerladdad: 2213

Rated 284 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

מטרות

 

       !         נפריד בין המושגים "חופש חיצוני" ו"חופש פנימי" אמיתי

       !         התלמיד יתמודד עם המושג חירות ופירושו

       !         נבין שחופש אמיתי הוא החופש לפעול בדרך הטבעית לאדם ולא ע"פ יצריו (השולטים בו)

       !         התלמיד יבין שבכדי להיות חופשי יש להבדיל בין רצון ליצר

       !         התלמיד ילמד כי עליו להעלות את היצר לדרגת רצון

       !         התלמיד יתמודד עם מושג החירות אצל האדם הדתי ה"משועבד" למצוות

       !         עמ"י צריך תמיד לעבור 2 שלבים של חופש: במצרים (יציאה פיזית מעבדות) ואח"כ קבלת התורה. 

     הקמת  מדינת ישראל ("להיות עם חופשי בארצנו") והשלב השני הוא לצקת תוכן אמיתי לחופש.

 


Behövligt material
ציוד ליחידות:

 

      I         הסרט חיילי צעצוע

      I         4 דמויות

      I         קלטת ווידאו עם מקבץ קטעי ווידאו של חירות

      I         דף מהמילון להשלמת המושג: "חופשי"

      I         הגדרה מילונית למושג "חופשי" (בגדול)

      I         מילות השיר: "כולנו עבדים"

      I         כיפה (למשחק הבן)

      I         במבה

      I         הגדרה מילונית למושג: "יצר"

      I         קטע מספרו של א.ברט

      I         משנה מפרקי אבות

      I         מכתב של אדם דתי המרגיש כבול ע"י המצוות

      I         סוגי מסגרות

      I         קטע מנסיך מצריים (מיציאת מצרים עד סוף הסרט קבלת התורה)

      I         דברי הרב אבינר

      I         דברי אנטולי שרנסקי


Resursinnehåll

רקע

בעידן המודרני ישנה מודעות עזה לחופש - לעשות מה שבא!

זוהי זכותו הבסיסית של כל אדם - להיות חופשי.

אולם, החינוך בכלל (ועוד יותר החינוך הדתי..) נתקל בבעיה:

איך החופש הזה עולה בקנה אחד עם החיים - מצוות, חוקים מקבילים, חוקי תנועה, עבודה צבא ובכלל...

 

 

מהלך הפעילות

אופציה לתחילת הפעילות היא לפתוח בסרט-

1.       סרט

הקרנת הסרט 'חיילי צעצוע' + דף לצפייה מונחית.

 

סוחר סמים מוסגר מקולומביה לארה"ב, בנו המחבל משתלט על פנימייה לילדי עשירים בארה"ב במטרה לשחרר תמורת בני הערובה את אביו מהכלא.

מה יעשו התלמידים? כיצד כל זה יסתיים?

 

נקודות לדיון:

      ï         האם התלמידים בבית הספר חופשיים?

      ï         אם כן, במה מתבטא החופש שלהם?

 

למדריכה הנחמדת:

      התלמידים אומנם מוחזקים כבני ערובה אך הם חופשיים ברוחם.

       החופש מתבטא בשתי דרכים:

1)     החבורה שדואגת לחילוץ המוצלח ומסרבת להיכנע למחבלים.

2)     התלמידים שלמרות השבי בוחרים ללמוד ספרות והיסטוריה, לקרוא

     ( בהנהגת סגן המנהל). החופש שלהם מתבטא בחרות מוחם ורוחם כי הם 

     מרגישים שאין מפלט פיזי.

 

     

אפשר להתחיל את הפעולה גם מכאן-

 

יחידה א': 'חופש' מהו?

 

2.      הדמויות 'החופשיות'

מציגים 4 דמויות שונות, אשר כל אחת חייה חיים שונים ממשניה.

שואלים את תלמידי הכיתה מי מבין ארבעת הדמויות היא החופשייה באמת (לדעתך..)?

 

 

3.      דיון

מנהלים דיון על משמעות המושג: 'חופש'

 

 

4.      מקבץ קטעי סרטים

נקרין לתלמידים מקבץ של קטעי סרטים בהם הגיבור לכאורה נראה 'חופשי', אך במהלך העלילה אנו מגלים ש'חופש' זה היה אשלייתי בלבד.

 

 

5.       דברי אנטולי שרנסקי אל השופט

לאחר הקרנת הקטע על 'אנטולי שרנסקי' (אסיר ציון)  נקריא לתלמידים את דבריו אל השופט .

לאחר שנפסק דינו של שרנסקי להישלח לסיביר קם ואמר:

"אתה אדוני השופט חושב שהנך חופשי! אתה חושב כך כיוון שלאחר שייגמר המשפט תלך לביתך ואילו אני אהיה המשועבד, כיוון שאלך לכלא לזמן רב. אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי! אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי, היא תישאר חופשית, כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך השופט קבעו מראש מה לומר! גופך אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת וזה חמור פי כמה!

 

    

               יהודי השומר תורה ומצוות הכפוף לחוקי התורה וכנגד החופשיות שלו נערוך עם התלמידות את לוח הזמנים של האדם הדתי ונראה כי לכאורה האדם הדתי הוא הכי פחות חופשי במשך שעות רבות הוא משועבד לתורה ומצוות.

 

 

6.      חופשי במילון

נחלק לתלמידים דף בו הם אמורים להשלים את ההגדרה של "מהו חופשי?"

לאחר מכן נשמע את הערות התלמידים בנושא.

 

 

7.       הגדרת המילון

     &       מראים לתלמידים (על בריסטול, בגדול) את משמעות המושג 'חופשי' על פי המילון.

 

למעשה, התנהגות חופשית של אדם היא עשיית דברים ברגע ובדרך בהם הוא חפץ לעשותם, ללא היתקלות בכל איסור או מגבלה.

 

 

יחידה ב': "כולנו עבדים"

 

 

8.      טבעונית -ספונטנית

נבקש שתי מתנדבות להציג בפנינו שני סוגי נשים:

       ©         האחת: טבעונית המקפידה, על אף הקושי שבדבר, על תזונה נכונה ובריאה משום שהחליטה שזוהי הדרך הטובה והנכונה ביותר עבורה.

       ©         והשניה: אישה שאוכלת כל מה שמתחשק לה , מתי שמתחשק לה, כי היא מאמינה שהכי חשוב זה להיות ספונטאני ולהיענות לצורכי הגוף.

 

 

9.       דיון

     M        נשאל את הכיתה מי לדעתם תחיה חיים טובים יותר-הטבעונית או 'הספונטאנית'?

     M        נדון מעט בשתי הדרכים השונות

 

 

10.   מסקנה

נגיע למסקנה שדרכה של הטבעונית בריאה וחכמה יותר משום שעל אף שקשה לה יותר ולפעמים היא נאלצת להתגבר על החשק לאכול מה שהיא רוצה, היא שולטת במה שהיא אוכלת ומצליחה לשמור על הדרך בה היא בחרה. זאת לעומת הדרך השנייה , המשעבדת את האדם לצרכיו הפיזיים וגורמת לכך שאותה אישה תהיה תלויה ברעב ובחשק שלה ולא תוכל לתפקד במצב בו לא תצליח לספקם.

 

 

11.   השיר "כולנו עבדים"

      %         נשמיע את השיר "עבדים" ונדון עליו:

כולם רוצים להיות חופשיים אבל כולנו משועבדים למשהו: אוכל, יצרים כמו כעס וקנאה, בני אדם, תענוגות(דוגמאות מהשיר).

 

      %         נקשר לשלב הקודם של הטבעונית מול ספונטאנית:

אדם שירשה לעצמו להשתעבד ליצריו יהיה למעשה עבד להם גם אם כלפי חוץ יראה כבן חורין, לעומת זאת אדם שיקבל עליו מסגרת מסוימת שתגביל אותו, יצליח לכבול את יצריו ולהיות באמת בן חורין.

 

12.   מסקנת ביניים

החרות האמיתית, אם כן, היא תוצר של הצבת גבולות.

 

 

 

יחידה ג': יצר-רצון

13.   הצגה

    $       מטרת ההצגה: להמחיש לחניכים מצב בו יש התנגשות בין הרצון הפנימי לחיצוני.

 

    $       רקע ההצגה: ההצגה היא על בחור ובחורה שחברים כבר הרבה זמן, והחליטו שיש סיבות רציניות מדוע עליהם להפרד אך בגלל כל מיני סיבות חיצוניות הם בכל זאת נשארים יחד.

 

 

טיעונים מומלצים:

החברה:

 

להפרד      

קשר צריך להיות לחתונה לא יצא מזה כלום בסוף ניפרד ממילא.

בעיות הלכתיות כגון: יחוד, קלות ראש.

הקשר לא עמוק לא מדברים על נושאים חשובים ועל בעיות  אישיות.

רק ליד החברה הוא מתיחס אלי ברצינות.. ולא מקשיב לי באמת

לא אוהבת אותו.

 

להשאר     

התרגלתי להיות איתו ביחד הוא מעביר לי את הזמן בכיף מכינים ביחד

לרוב החברות שלי יש חברים אם אני אפרד ממנו אני אשאר לבד

כשיוצאים כולם לא יהיה לי עם מי לצאת

סך הכל אני אהיה בודדה ולא יהיה לי גב להישען עליו אומרים שהוא חברה'מן וכנראה שהוא באמת חמוד

 

 

החבר

להפרד      

לא מתאימים באופי

זה מפריע ללימודים

אין לי זמן לחברה

במקום בו מתחילות החברות נגמרים החברים

היא לא עמוקה ונראה שהיא קצת טיפשה

 

להשאר      

החברה יפה

התרגלתי להיות איתה התרגלתי למשפחה שלה ואני כמו בן בית אצלה כולם התרגלו שאנחנו זוג

איזה כיף ללכת איתה ברחוב וכולם מסתכלים

המוכר במסעדה מסתכל עלי בקנאה (אפשר לחשוב מה כבר יש לי...)

 

 

 

 

    $       הערה מתודית: ההצגה מבוססת על מסר סמוי לחניכים שחברות בגיל צעיר מבוססת על רצון חיצוני.

 

    $       הערה: חשוב להסביר לחניכים שנושא ההצגה לא היה "בינו-לבינה" אלא הציג התנגשויות בין שני רצונות.

 

 

את הדילמה עדיף להראות משני הכיוונים:

       6          בהתחלה תכנס החברה ותספר על איך שנוצר הקשר לפני שנה במחנה ואיך שהיא כבר חודשיים מתכננת להיפרד מהחבר, אך בגלל כל מני סיבות חיצוניות היא לא עושה את הצעד הדרוש.

       6          אחריה יכנס החבר ויספר את הצד שלו על ההכרות, על הרצון להיפרד ועל כל מה שגורם לו בכל זאת לא לזרוק את החברה.

 

 

14.   דיון מה הם בעצם רוצים?  

שאלות מנחות לדיון:

        ?          הם רצו להיפרד או לא?

להנחות את החניכים להכיר בכך שהייתה התנגשות בין שני רצונות.

        ?          איזה רצון נראה יותר רציני?

        ?          ממה נובע כל רצון?

 

הערה מתודית: יש להיזהר שלא להיגרר לדיון בעניין בינו לבינה.

 

 

 

 

15.   מסקנת הדיון

פי מסקנת הדיון מסתבר שיש לנו שני סוגי רצונות, וננסה לעמוד על אופיים

 

 

16.   ניתוח המסקנה

רצון פנימי: רצון עמוק שמונע ע"י הערכים שהאדם מאמין בהם רצון זה מגיע בד"כ אחרי מחשבה וניתוח שכלי של המציאות. לדוגמא - הרצון להיפרד הגיע אחרי שהם הסתכלו על החברות ביניהם, וכל אחד חשב שלפי מה שהוא מאמין ולפי הצורה שהוא חושב שצריכה להיראות חברות הם צריכים להיפרד.

 

רצון חיצוני (חשק): רצון שטחי הנובע מכל מיני דחפים רגעיים או סיבות חיצוניות, לדוגמא הסיבות שגרמו להם לא להיפרד לחץ חברתי וכו' הם סיבות לא אמיתיות סיבות שלא נובעות מאידיאולוגיה, ובד"כ לא מגיעות אחרי מחשבה עמוקה.

)אפשר לתת דוגמא לאדם שעושה שטות ברגע של כעס, אדם כזה לא פעל מתוך חשיבה אלא נגרר אחר כעסו).

 

 

17.   סיכום ביניים:

יש לנו רצון פנימי המונע ע"פ ערכים ואידיאלים, וחשקים ורצונות חיצוניים המונעים ע"פ דחפים רגעיים. אנו רוצים לנסות להנהיג את חיינו ע"פ הרצון הפנימי.

 

 

18.   הגדרת המושג: 'יצר'

8     מעבירים קערת "במבה" בין תלמידי הכיתה וכל אחת בתורה מגדירה את המושג. (תלמידה תורנית רושמת את תשובות הכיתה על הלוח).

 

8     לאחר מכן מביאים להם את ההגדרה המילונית של המושג/מילה "יצר".

 

 

19.   יצר רצון

מנהלים דיון על ההבדל בין יצר ורצון:

 

  ©         יצר-הגורם המביא את האדם לעשות דברים ללא מחשבה ושיקול דעת.

  ©         רצון-הגורם הקובע את מעשי האדם אחרי שיקול דעת מחשבה ובדיקה.

 

 

20.    מקור

&       נקריא את הקטע מתוך ספרו של א.ברט:

היהדות דורשת מן האדם שישתלט על יצרו ולא להפך. היא שמה את הרצון במקומו של היצר. היא דורשת מהאדם שיבדוק את דרישות היצר בנפש ובמחשבה-להעלות באישיות את היצר למדרגת רצון.

 

 

21.   משנה מפרקי אבות

&       ניתן להקריא את המשנה הבאה מפרקי אבות ו':

 

"והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות-אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה"

 

לפי המשנה ולאור מה שאמרנו, בנ"י הם באמת בני החורין בעלי השליטה בעצמם.

 

 

22.   האמנם??

     *        מקריאים מכתב של אדם דתי המרגיש כבול ע"י המצוות

 

 

 

יחידה ד': מסגרות (ובראשם מסגרת חיי התורה)

23.   מסגרות

      ´         נפזר מסגרות על רצפת הכיתה.

      ´         תלמידי הכיתה יבחרו מסגרת אשר מבטאת בצורה הטובה ביותר את ההרגשה שלהם בתור 'מסגרת' תורה ומצוות.

 

 

24.   דיון על המכתב והמסגרות

       Y         נפתח דיון בחיפוש אחר מענה לאותה תחושה של שעבוד להלכה השולטת בחיינו.

 

בתור חלק מעמ"י אני הרבה פעמים מרגיש כעבד יותר מאשר בן חורין, במיוחד ברגעים כמו השכמה בבוקר בהם צריך מיד להתפלל ולהודות, ובעוד הרבה סיטואציות קטנות כמו קניית בגדים, השתתפות במסיבה וכו', בהם אני , כיהודי מאמין, נתקל באין ספור סייגים וגבולות המותירים אותי כבול וסגור בתוכם, ללא אפשרות בחירה חופשית.

 

       Y         האם כך  צריכה להראות אותה חירות עליה חולם כל אדם?

       Y         האם באמת יש צורך בגבולות כאלה, או שאולי ניתן למצוא מסגרת אחרת שתוביל אותנו אל החירות?

 

 

25.   מסגרות בחיים

 

כל מסגרת היא שונה.

 {         נדון בחיוב ובשלילה של כל מסגרת וננסה לראות מי מהן היא המוצלחת ביותר להשגת החירות. (הבחירה תהיה קשה משום שההסתכלות על המסגרת בלבד לא תספיק לנו בשביל לדעת האם היא תשיג את מטרתנו או לא.)

 {         נשאל את הכיתה האם החירות מושגת רק ע"י המסגרת הכובלת?

נסב את תשומת לב התלמידים לחלל אותו תוחמות המסגרות.

 

נסביר כי לצורך השגת החירות האמיתית יש לפעול בשני מישורים:

       ©         כבילת היצר.

       ©         הוצאת הכוחות החיוביים מן הכוח אל הפועל.

 

 

      {         כשאנו באים למסגר תמונה מה אנחנו מחפשים במסגרת?

שתבליט את היופי החבוי בתמונה, כלומר, המסגרת בה אנו בוחרים חייבת להיות כזו שתעניק לחיינו את הצורה הנכונה, ולא רק תכבול את הכוחות השליליים שבתוכנו, אלא אף תבליט ותפתח את היפה והחיובי שבנו, וע"מ שתהיה כזו על המסגרת להותיר חלל שיספק מרחב פעולה דרכו יוכל האדם לפעול ולגלות את ייחודו.

 

 {         אם נתבונן שנית במסגרות בהן עסקנו ובחללים שבתוכן, נראה שבמסגרות מסוימות יש יותר מדי חלל ופחות מדי מסגרת, למשל: במסגרת האנושית, שאם נפעל רק לפיה אנו עלולים להשתעבד לעצמנו ולתעות בדרך אל החירות, לעומת מסגרות בהן יש יותר מדי מסגרת ופחות מדי חלל, כמו הנזירות הנוצרית הדוגלת בסגפנות, שתקנות ודיכוי יצרים.

 

 {         ומה אומרת היהדות בעניין הדיכוי? נחזור לדף המקורות (בו קראנו את דברי א.ברט).

נקרא את המקורות העוסקים בבריאתו של כל אדם כפרט ייחודי בעל משמעות ושליחות מיוחדת משלו.(הרב סולוביצ'יק וקטע מהגמרא) נבין כי לפי ההשקפה היהודית כל אדם נברא יחידי בכוונה תחילה, ובמהלך חייו עליו לחשוף ולפתח את אישיותו הייחודית, ולא חלילה להסתירה ולדכאה.

 

 {         אם כן, הדרך היחידה המאזנת בין הכבילה לבין מרחב הפעולה היא היהדות המגבילה אותנו, וכן שמה דגש על ייחודו ופיתוח אישיותו של כל פרט ופרט.

 

 

26.   סיכום

דרכו של היהודי מותווית ע"י המצוות וע"י ההלכה, המהווים את מסגרת חייו. אולם בדברים רבים אין הוראה כיצד לנהוג ולכל אדם ישנה יד חופשית לבחור בדרך המתאימה לו, דרך שתסייע לו לפתח צדדים חשובים וייחודיים באישיותו.

התורה שלנו היא מסגרת מאוזנת המגבילה אותנו לצורך בנייתנו ומשום כך היא המסגרת היחידה שתוביל אותנו אל החירות האמיתית.

 

 

27.   סיפור יציאת מצרים

      À         נזכיר לתלמידים את סיפור יציאת מצרים, בו בפעם הראשונה עם יוצא לחופשי-עמ"י, אותו אנו חוגגים בחג הפסח.

      À         נאריך ונפרט בקשיים שהיו לעמ"י במצרים בתור עבדים החיים חיים קשים וכפויים.

      À         נמשיך ונספר על מה שארע ביציאת מצרים, שסימלה לבנ"י סוף סוף פתח לחיים של חופש ודרור. חיים בהם יהיו אדונים לעצמם, ולא עוד עבדים לגורם בעל עוצמה המאיים עליהם בכוחו ובעוצם ידו.

      À           אך האמנם כך היה?

      À           האם זוהי באמת חרות? או שזוהי עבדות חלופית וישראל פשוט יצאו מעבדות מצרים לעבדות הקב"ה?

 

נפתח דיון בשאלה , דרכו ננסה להבין כיצד יכול היהודי המאמין להיות בן חורין.

 

 

28.   סיכום

עמ"י  צריך תמיד לעבור 2 שלבים של חופש:

       ü         במצרים (יציאה פיזית מעבדות) ואח"כ קבלת התורה. 

       ü         הקמת מדינת ישראל ("להיות עם חופשי בארצנו") והשלב השני הוא לצקת תוכן אמיתי לחופש.

 

 

29.   דברי הרב אבינר

"מה אדם עושה עם חירותו? לשם מה הוא בן חורין?  מהו בכלל אדם חירותי? בהבנה ההמונית "בן חורין" פירושו: אדם העושה כרצונו. האמנם? האם אדם שהחליט לעשן סמים הוא חירותי? האם הוא מסוגל להפסיק? על פי רוב לא. אם כך, הוא עבד ליצרו, למרות שלמראית עין הוא המחליט. יש גם עבדות פסיכולוגית: התנהגותו של אדם נקבעת על פי מה שמוצא חן בעיני אחרים. הוא הולך למקומות מסוימים כי כך עושה החברה הסובבת. הוא מתלבש בצורה מסוימת כי זו האופנה. זו עבדות. אף אחד לא מכריח אותו לנהוג כך, אבל החלטתו נקבעת מתוך כבילות לרצונם של אחרים."

 

 


Resurs kommentarer

זהו מערך של ארבעה חלקיםLiknande resurser kan hittas underr:
» All > Jewish Holidays > Pesach
Visitor Comments: