תורה של חסד

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Articulo corto Idiomoa: Hebreo

Edad 10 - 50

Cantidad de participantes en el grupo 1 - 1000

Tiempo estimado: 10 minutos

Más detalles...

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 13246
Descargadas por tiempo: 1036

Rated 148 times
Add this file to your personal library.

¿Descargaste el recurso y tienes algo para compartir?
Este es el lugar!Contenidos de los recursos

הגמרא במסכת סוכה שואלת על הפסוק "פיה פתחה בחכמה, ותורת חסד על לשונה" וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד? הגמרא נותנת שני פרושים לשאלה  זו:

א.      תורה לשמה היא תורה של חסד, ותורה שלא לשמה אינה של חסד.

ב.      תורה ללמוד וללמדה לאחרים זו תורה של חסד, תורה שאינה ללמד לאחרים אינה של חסד.

לכאורה יש כאן שתי השקפות למובן של חסד: תורה לשמה בין אדם למקום, תורה הנובעת מאהבת ה'. ותורה ללמדה לאחרים במישור שבין אדם לחברו, מתוך מגמה להיטב עם חברו. אך בדרי רבנו חננאל שם, אנו מוצאים חיבור של שתי הלשונות: תורה לשמה ותורה ללמדה לאחרים זו היא תורת חסד, ותורה שחסרה את שני הדברים אינה של חסד.Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > Tora > Gemara
» Todo > Treats
Visitor Comments: