World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

7 Boom - 7 בום

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 12-15
Storlek: 10-30
Beräknad tid: 30 minutes

Ytterligare detaljer...

Ladda ner

Ladda ner denna fil (26 KB)

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 16967
Nerladdad: 2965

Rated 368 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

המטרה:

להבין שהחזרה בתשובה זה לא בום גדול וחד-פעמי, אלא תהליך של התקדמות יומיומית איטית ועלייה מתמדת.


Resursinnehåll

 שבע בום.

 

המטרה:

להבין שהחזרה בתשובה זה לא בום גדול וחד-פעמי, אלא תהליך של התקדמות יומיומית איטית ועלייה מתמדת.

 

מהלך:

1.  - מציבים בכיתה שתי מודעות - מודעה אחת קוראת לשיחה עם הר' אמנון יצחק בנושא העולם-הזה והעולם-הבא, ומודעה שניה הקוראת לסדרת מפגשים בנושא -  הכרת היהדות.

שואלים את התלמידים:

לאיזו שיחה רוב האנשים הולכים?

לאן הם היו הולכים?

     - רוב האנשים היו פונים כמובן להרצאה של הרב אמנון יצחק. למה?

ההרצאה מועברת בצורה מתודית מדהימה, רטוריקה, תנועות ידיים, הרב משמש כשחקן-מתודיקן שמרתק את הקהל, הוא מדבר בשפה ברורה ופשוטה, נותן פתרונות ברורים ומיידיים, הרב אמנון יצחק מייצג שיטה של החזרה בתשובה שמאוד 'הולכת' היום - מספרים סיפורי ניסים מוזרים ורוחניים שקרו לאנשים ודרכם מחזירים בתשובה, זוהי חזרה בתשובה ב-בום.

לעומת זאת, את רוב האנשים לא מושכת מודעה הדורשת מהם לבוא באופן קבוע למספר פגישות של הרצאות בנושא הכרת היהדות, ההרצאות הללו לא מספקות פתרון מיידי, אין בהן סיפורי ניסים - הן הרבה פחות מרתקות.

 

2.  דף מקורות - Boom .

בדף מתואר הסיפור של אליהו בהר הכרמל.  כל עמ"י רואה את הנס הגדול שנעשה, מחזה מדהים ונדיר בראשיתו של אליהו (שנראה ממש כמו קוסם), ובאופן טבעי תגובת העם - "ה' הוא האלוקים", העם נפעם ונרגש וחוזר בתשובה. היינו מצפים שבעקבות כך חזרת העם בתשובה תהיה לטווח ארוך, אך לא כך...

* כאן עוברים למקור נוסף - ר' עקיבא מתבונן במים שמטפטפים על סלע.

לשם ההמחשה נציב בחדר (לפני שבת...) אבן, ניקח כוס מים ונטפטף על האבן.

קרה משהו? חל שינוי באבן? לא!

נחזור על הפעולה הזאת מס' פעמים ובכל פעם נשאל האם חל שינוי בעקבות הטפטוף? כמובן שלא.

- ר' עקיבא הבין שלמרות שאנחנו לא רואים את ההשפעות המיידיות של המים על האבן, כל טיפה משפיעה ובסופו של דבר - האבן נשחקת כתוצאה מהמים. 

המקור בא להראות לנו שכשפועלים באופן מתמיד, איטי ומתמשך יש תוצאות.

* בחזרה להר הכרמל: כעבור מספר ימים באופן מפתיע העם שוב רודף אחרי אליהו וחוזר לעבוד ע"ז.  אופס...

איך זה קורה?

- הקב"ה נגלה לאליהו ומסביר לו שלמרות שהיה יותר צפוי שהוא יתגלה ברוח, ברעש, או באש, הקב"ה בוחר להתגלות דווקא בקול דממה דקה. העוצמה הגדולה הזאת באה לידי ביטוי דווקא באמצעות השקט, באמצעות עבודה קשה ומאומצת ולא בבום אחד גדול.

 

לסיכום:

אנחנו בני-אדם, ומכיוון שכך - מחזות גדולים ועצומים, סיפורי ניסים מרתקים וכו' מאוד מושכים אותנו וגורמים לנו להרגשת התעלות, אבל אם זה לא בא מאתנו, אם אנחנו בעצמנו לא עובדים על כך בתהליך יומיומי של בירור, לימוד והתקדמות, זה עלול ללכת באותה מהירות שזה בא.

 

חשוב מאוד:

להדגיש שאנחנו לא שוללים (לחלוטין...) את הדרך של הר' אמנון יצחק כשהיא באה כזכור וכשברור שאח"כ על כל אחד ואחד להמשיך בעצמו ללמוד, לברר ולהתקדם.

 

 

                                                             שנה-טובה !

 

 Visitor Comments: