שני חברים

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Articulo corto Idiomoa: Hebreo

Edad 10 - 50

Cantidad de participantes en el grupo 1 - 1000

Tiempo estimado: 10 minutos

Más detalles...

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 7333
Descargadas por tiempo: 997

Rated 313 times
Add this file to your personal library.

¿Descargaste el recurso y tienes algo para compartir?
Este es el lugar!Contenidos de los recursos

יש לי חבר חילוני, שפעם ראה חרדי מקרוב, לא ממש מקרוב, לא פה מול פה, אבל במרחק שניים-שלשה מטרים לכל היותר. לפני כמה שנים הוא אפילו היה בבית כנסת. לא בארץ, בטיול בבלגיה. בשנת 91' יצא לו אפילו לדבר ברחוב עם אדם חרדי, חרדי ממש, עם זקן ופיאות והכובע הזה, איך קוראים לו, שטריימל או קיטל או משהו כזה. החרדי שאל אותו מה השעה והוא ענה תשע ורבע או תשע ועשרים, לא זוכר בדיוק. "דווקא, היה חרדי נחמד" אומר חבר שלי. החבר הזה אפילו ישב בנעוריו באוטובוס ליד אחד מנטורי קרתא. עד כדי כך.

החבר שלי, דווקא בגלל כל המפגשים האלה, מכיר טוב-טוב את החרדים. הוא יודע שהם אלימים ומסוכנים, שהם רוצים להשתלט על המדינה ועל החינוך. הוא מכיר אותם. הרי הם רוצים להיכנס לו לצלחת ולהתערב לו בחיים. הוא גם יודע שהתורה מצווה עליהם לכפות את הדת על החילוניים ועל המדינה, ושאם מוותרים להם קצת הם יכולים להרוס את המדינה.

ויש לי חבר אחר, חרדי, שפעם ראה חילוני מקרוב. לא ממש קרוב, לא פה מול פה, אבל במרחק שניים-שלשה מטרים לכל היותר. לפני כמה שנים הוא אפילו עבר בדיזנגוף. לא ברחוב עצמו, אבל ליד. בשנת 91' יצא לו אפילו לדבר עם לדבר ברחוב עם אדם חילוני, חילוני ממש. עם משקפים עגולים, ועגיל באוזן וכל זה. הוא שאל את החילוני מה השעה והוא ענה תשע ורבע או תשע ועשרים, לא זוכר בדיוק. "דווקא היה חילוני נחמד" אומר חבר שלי. החבר שלי אפילו ישב בנעוריו ליד אחד מנוער מר"צ. עד כדי כך.

החבר שלי, דווקא בגלל כל המפגשים האלה, מכיר טוב-טוב את החילונים. הוא יודע שהם שטופי זימה וזוללי טריפות, שהם רוצים להכות בדתיים ולרמוס את זכויותיהם. הוא יודע שהחילוניות שלהם מנסה להעביר את שומרי אמוני ישראל על דתם, ואם נוותר להם קצת, הם יכולים להרוס את היהדות.

 

יש לי שני חברים, אחד דתי ואחד חילוני. טוב שנפגשים לפעמים.

 

 Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > Bnei Akiva > Ideolog?a
» Todo > Treats
Visitor Comments: