Ethnic Groups In Israel - עדות בישראל- היכרות

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 9-15
Group Size: 25-30
Estimated Time: 60 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 11729
Downloaded: 1860

Rated 311 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

1. מטרה:

התלמיד יכיר מקצת מהעדות הבונות את העם היהודי (קיבוץ גלויות), כמו כן יבין את המשמעות של הכמיהה לעלות לארץ ישראל מתוך הכרה בעלייה של עדות שונות.

 


Required Props & Materials

. הכנת הפעולה:

 • הכנת קוסקוס (מתכון מצורף).

 • הכנת חינה (מתכון מצורף)

 • הכנת בצק למופלטות (מתכון מצורף)

 • ליקוט שירים מרוקאיים ותימניים.

 

. הכנת הפעולה:

 • הכנת קוסקוס (מתכון מצורף).

 • הכנת חינה (מתכון מצורף)

 • הכנת בצק למופלטות (מתכון מצורף)

 • ליקוט שירים מרוקאיים ותימניים.

 


Resource Contents

3. הכנת הפעולה:

 • הכנת קוסקוס (מתכון מצורף).

 • הכנת חינה (מתכון מצורף)

 • הכנת בצק למופלטות (מתכון מצורף)

 • ליקוט שירים מרוקאיים ותימניים.

 

4. שלבי הפעולה:

א. הסבר קצר של המדריך על מהלך  הערב ועל כך שעם ישראל מכיל מגוון של עדות.

ב. פעילות של 10 דקות על כל עדה.

ג. סיכום של המדריך.

 

5. מהלך הפעולה – מפורט:

א. הסבר על הערב – המדריך יסביר לקבוצה על מהות הערב – העם היהודי בנוי ממגוון של עדות ולכל עדה יש את המנהגים והמאפיינים שלה והערב הזה מוקדש להכרה של לפחות מנהג אחד מכל עדה.

ב. פעילות על כל עדה – לכל עדה מוקצבות 10 דקות-  רעיונות לפעילויות בנושא עדות. (כמובן שלכל אחד על פי היכרותו ויצירתיותו  יוכל להוסיף עוד פעילויות).

תימנים - לימוד צעד תימני עם מריחת חינה על ידיהם של המשתתפים. (הכנת חינה בנספח מאכלים).

מרוקאיים – הכנת מופלטות כשברקע מוזיקה של מימונה. (הכנת מופלטה בנספח מאכלים).

מצריים – בניית פירמידה אנושית. (תחרות של 2 קבוצות).

רוסים – כתיבת חמשיר עם מוזיקה המשכנע לעלות לארץ. (תרבות בידור).

בוכרים – זריקת כיפה בוכרית על ראשם של חברי קבוצות נבחרים. (תחרות של 2 קבוצות).

טריפוליטאים (לוב) – אכילת קוסקוס לסוף הערב. (הכנת קוסקוס בנספח מאכלים).

ג. סיכום של המדריך – המדריך יסביר שהעם היהודי מורכב ממגוון של עדות שונות ואנשים שונים וזה מה שמייחד את העם היהודי – עם ישראל הוא העם העתיק ביותר בעולם ולמרות מורכבות עדותיו הוא נשאר מאוחד. כל עדה הביאה עימה את מנהגיה והעם כולו שותף זה בעדתו של זה. כל עדה הבינה שמקומה האמיתי והנכון הוא ארץ ישראל ולכן מאז ועד היום יהודים רבים כמהים ועולים לארץ ישראל מתוך הבנה שארץ ישראל היא הארץ המובטחת, ארץ האבות, ביתו של העם היהודי. קיבוץ גלויות אמיתי בארץ ישראל הקדושה.Resource Comments
ניתן למצוא את כל הנספחים הנדרשים (כולל מתכונים) בקובץ המצורף.


Related Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Israel's Independance Day

Visitor Comments: