Publishing Chanuka - פרסום הנס

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 13-15
Group Size: 10-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (31 KB)

Additional Files
Publish_chanuka.ppt (0.2 mb) Presentation Hebrew
Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 2887
Downloaded: 785

Be the first to rate!
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

חיבור והבנה אמיתית יותר של מהות ומשמעות חג החנוכה ככלל ושל מעשה "פרסום הנס"-הדלקת נרות חנוכה בפרט. 


Resource Contents

 פרסום הנס

הקדמה- בכדי ליצור אצל החניכים התעניינות וסקרנות רבה לנושא בחרתי לפתוח ולהתחיל את הפעולה בנקודת ממשק משותפת ואקטואלית שעמה הם נפגשים רבות ביום יום שהיא הפרסום התקשורתי והפרסום החזותי ככלל בימינו ועל ידי כך להתחבר למטרת הפעולה שהיא חיבור והבנה אמיתית יותר של מהות ומשמעות חג החנוכה ככלל ושל מעשה "פרסום הנס"-הדלקת נרות חנוכה בפרט.
 
פתיחה-הפעולה מתחילה בתרגיל התנסות של בני הנוער במטרה להכניסם לראש ולמחשבה הרבה של כל מה שעומד מאחורי מקצוע "עולם הפרסום" עד לפרטים הכי קטנים כגון:טיימינג,סוג פרסום ואמצעי הפרסום השונים,אופי פרסום,קהל יעד וכו'.
אני מחלק את הקבוצה למספר קבוצות (דבר שמאפשר לעבוד גם על גיבוש קבוצתי ועבודת צוות בין החבר'ה כרווח נקי בלי קשר לנושא הפעולה), לאחר שהתחלקנו למספר קבוצות אני מציג בפניהם מוצר כלשהו ונותן לכל קבוצה 10 דקות לחשוב על דרך מקורית איך היא בתור חברת פרסום הייתה מפרסמת את המוצר כאשר על הקבוצות להתייחס למס' קריטריונים שונים שבהם עליהם להיעזר לשם פרסום המוצר שהם:
- קהל יעד
- אמצעי פרסום (דוגמא: טלוויזיה, שלט רחוב, אינטרנט, פרסומת סמויה, מבצעים וכו'.)
- אופי פרסום (דוגמא: פרסום ישיר של המוצר או פרסום עקיף,פרסום עם נגיעה לאומית או פרסום אוניברסאלי וכו')
-טיימינג (דוגמא: שעת הפרסום במהלך היום, אורך הפרסומת וכו')
 לקבוצות ניתנים חומרי עזר לבניית הפרסומת- דפים, בריסטולים, מספריים, דבק, עפרונות, עטים, צבעים, טושים, תלבושות וכו' שעל ידם או בכל אמצעי אחר העולה על ראשם הם צריכים לבנות את הפרסומת.
לאחר שהקבוצות סיימו לבנות את הפרסומות אני נותן לכל קבוצה 3 דקות להציג את הפרסומת שלהם ולפרט מה הם רצו להבליט ולהביא לידי ביטוי בפרסומת שלהם ולמה הם בחרו דווקא בפרסומת זו.
כשכל הקבוצות סיימו להציג את פרסומותיהם אנו עושים השוואה קצרה והתייחסות לסוגי הפרסומות השונים שהם עשו.
 
הצגת הנושא-הקרנה על ידי מחשב וברקו (מקרן) על מסך גדול מצגת שקופיות של מס' פרסומות חלקם מוכרות יותר וחלקם מוכרות פחות מאמצעי פרסום שונים כגון:
-פרסומת על גבי תחנת אוטובוס(השכרת דירות,מורים פרטיים וכו')
-פרסומת בפייסבוק
-פרסומת על גבי אוטובוס
-פרסומת בשלט חוצות
-פרסומת סמויה בתוך סרטים וכו'.
-פרסומת על חולצה של קבוצת כדורגל
-פרסומת על גבי מוצרי מזון ועוד.
לאחר כל פרסומת אני דן איתם ביחד מה רצה מפיק הפרסומת להשיג בפרסום זה. כלומר, מי קהל היעד שהוא מעוניין שייפגש עם הפרסום?למה הוא בחר לפרסם דווקא באמצעי פרסום זה?האם יש משמעות לאורך הפרסום וכו'.
לאחר הדיון אני מסכם בכמה מילים את מה שראינו עד כה, איך "עולם הפרסום" הוא עולם רחב וגדול מאוד שעשוי מהמון פרטים קטנים שעובדים על תת המודע שלנו בצורה כל כך טובה ומשפיעים עלינו רבות עד שלפעמים אנו אפילו לא שמים לב לכך בכלל.
 
החיבור לחנוכה ול"פרסום הנס"-אני פותח בשאלה ושואל אותם מה זה הדלקת נרות חנוכה בשבילם?
לאחר שכל אחד ענה מה זה הדלקת נרות חנוכה בשבילו, אני מחבר את מצוות הדלקת נרות לעניין "פרסום הנס" ומראה להם איך חכמים כבר לפני אלפי שנים השתמשו בעקרונות הפרסום השונים כגון:
-זמן ההדלקה- משתשקע החמה ועד שתכלה רגל מן השוק-כיוון שפעם לא היו אורות ותאורה ברחוב זה היה הזמן שאנשים היו חוזרים לבתיהם והכי הרבה אנשים נמצאים באותה העת ברחוב ובכך הכי הרבה אנשים רואים את אורות החנוכייה והנס מתפרסם בצורה הכי רחבה וטובה.
-מקום ההדלקה-על הפתח הפונה אל הרחוב או על החלונות הפונים אל הרחוב.
-גובה ההדלקה-בין 3-10 טפחים-גובה שהעין שולטת בו ובכך אנשים שעוברים ברחוב לא יפספסו בעיניהם את החנוכייה ואת פרסום הנס הגדול.
כל פרטי ההלכות האלו חכמים קבעו בכדי להביא לחשיפה רבה וגדולה של אורות נרות החנוכייה ופרסום הנס הגדול שקרה לעם היהודי.
 
שאלה לדיון-אז מה ההבדל בעצם בין חברת פרסום שמפרסמת פרסומת לבין חכמים שרצו לפרסם את הנס ובחרו באיזה שהיא שיטת פרסום לעשות זאת?
 
סיכום ומסר הפעולה- בסיכום אני מתייחס לסוגי הפרסומות השונים שדיברנו וראינו עד כה ומדבר איתם על ההבדלים המהותיים שבין הפרסומות הרבות שהם נפגשים איתם ביום יום ומה שהן באות לבטא לבין מה שחכמים רצו לבטא על ידי מעשה "פרסומא דניסא"-הדלקת נרות החנוכה שמטרתם להאיר ולהדגיש משהו הרבה יותר פנימי ועמוק מאשר פרסום גרידא כגון:
-ניצחון הרוח והאור הפנימי לעומת ניצחון הגשמיות ו"האור" החיצוני.
-הדגש על הכלליות של עם ישראל בנס חנוכה לעומת הדגש על הפרט והאינדיבידואליזם שבא לידי ביטוי רבות בפרסום של ימינו.
-האור של הנצחיות לעומת ה"אור" העכשווי של כאן ועכשיו של הפרסום בימינו ועוד.. 
 


Related Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Chanuka

Visitor Comments: