Games Around The Bonfire - משחקים מסביב למדורה

File details:

Resource Type: Game in: Hebrew
Age: 6-100
Group Size: 1-100
Estimated Time: 90 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 27463
Downloaded: 8583

Rated 309 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Contents

משחקים מסביב למדורה

*מה היי'תי זורק למדורה?

יושבים סביב למדורה.כל אחד בתורו משלים את המשפט: "אילו היי'תי יכול-היי'תי זורק עכשיו לאש את..."(כגון: הילד הרע שבתוכי; מי שמרגיז אותי; כל המלחמות והצרות שבעולם; הדבורים, היתושים והקוצים שעוקצים; המחלות והכאבים; את כל ספרי הלימוד!!).

הערה חשובה->יש למנוע הערות גזעניות ופגיעות אישיות.

יוסי המטיי'ל

יושבים במעגל, ואחד פותח "יוסי המטיי'ל יצא למחנה ולקח איתו..." (חפץ מסוים, כגון: ילקוט, ספר).היושב לידו חוזר על המשפט הזה ומוסיף עוד חפץ, למשל: "יוסי המטיי'ל יצא למחנה ולקח איתו מוט ומימיי'ה".השלישי והבאים אחריו חוזרים על דברי קודמי'הם ומוסיפים חפץ משלהם.אם אחד המשתתפים נכשל בפירוט הרשימה לפי הסדר – הוא יוצא מהמשחק.האחרון הנותר במעגל – זוכה.

הצעה אחרת: הנכשל נותן פיקדון, ולאחר מכן פודים את כל הפקדונות תוך ביצוע משימות היתוליות: בעל פיקדון זה ישיר סולו; אחר יספר סיפור או בדיחה; שלישי – חידה.בצורה זו ניתנת למשתתפים רבים ההזדמנות לקחת חלק פעיל במשחק.

תיבת נח

המשתתפים יושבים במעגל ומתחלקים לזוגות.כל זוג בוחר בשם של בעל – חיים מסויי'ם: אריה, עז, חמור, תרנגול, וכדומה.המנחה פותח בסיפור, ומדי פעם מזכיר שמות של עופות או חיות.כשהוא מזכיר שם של בעל – חיי'ם המתאים לאחד הזוגות, על בני הזוג להשמיע את הקול המיוחד לו: קרקור, נהמה, נערה וכדומה.כשמזכיר המדריך "תיבת נח", פורצים כולם כאחד בקריאותי'הם השונות.גם כאן אפשר לדרוש פקדונות, אם שוכח זוג להגיב ברגע הנכון.

* שלוק

כידוע חשוב לשתות גם בלילה ובמיוחד מסביב למדורה, שלא שמים לב עד כמה היא מיי'בשת.ולכן המשחק הזה גם יעיל וגם מהנה.המשחק הולך כמו שבע בום.יושבים במעגל מסביב למדורה ומתחילים לספור כל אחד בתורו, אך במקום להגיד בום בכפולות של שבע ובמספרים ששבע מופיע בהם שותים שלוק.

 

 ציז'בטים מסביב למדורה:

(רצוי לעשות ממש באמצע הלילה לספר לאט ובשקט עד כמה שאפשר..לתת יד לחניכים פחדנים ולשבת ליד החניך שלא מפסיק להגיד שהוא בכלל לא מפחד(כן,בטח!)ולהרגיש אותו רועד כל הסיפור וקופץ בסוף..=])

באחד הימים הוזמנתי לביקור בבית חולים סגור לחולי – רוח אי שם. כשהגעתי למקום, המתנתי בחוץ מול שער חשמלי ענק. חומת מגן בגובה 6 מטר הקיפה את המוסד, מעלי'ה גדר תיל סבוכה, ומעל לגדר התיל – גדר חשמלית. לאחר המתנה ארוכה למדי נפתחו לפתע דלתות המוסד, שאכלס מקרים קשים ביותר, שאפילו בבית הסוהר לא הי'ה מקום בשבילם. בכל תא שעברנו קיבלתי הסבר מקיף על המקרים. חלקם היו כבולים בשרשרות ברזל בידי'הם וברגלי'הם.

בתא האחרון נתקלנו בדמות מיוחדת: גובהה כ – 2.5 מטר, כתפיים מוצקות, גוף שרירי, פנים מפלצתיות, שיניי'ם גדולות וזקן עבות.

חולה זה הי'ה כבול בשרשרות ברזל ענקיות, ותאו מלא בכמויות גדולות של פחם. הוא עסקכל הזמן בהסקת התנור שהי'ה בחדר. הוסבר לי, שזו הרך היחידה להרגיעו: העסקתו בעבודה מאומצת 24 שעות ביממה.

לאחר סיום הסיור, שנמשך עד שעות אחר – הצהריי'ם המאוחרות, נפרדתי ממנהל המוסד. כשכולי מבולבל והמום ממראה עיניי' מיהרתי אל שער הברזל החשמלי, מאחר שנאמר לי שדלתות אלה עומדות להינעל תוך מספר דקות. תוך כדי הליכתי המהירה לשער, כששבילי המוסד שוממים מאדם, שמעתי לפתע קול צעדים מאחוריי'. הסתובבתי – ונכנסתי להלם, ולבי החל לדפוק בחוזקה: במרחק 15 מטר מאחוריי' אני רואה את אותה דמות מפלצתית מהתא האחרון מתקרבת אליי' בריצה. כל עוד נשמתי בי התחלתי לרוץ בטירוף לשער, כשהדמות המפלצתית הולכת ומתקרבת אליי'. השערים החשמליי'ם החלו להיסגר. אני מגיע לשער – אבל איחרתי והשער נסגר. אני מרים את ראשי – ורואה את הדמות המפלצתית מתקרבת אליי' ומתכוננת לזנק לעברי עם כל גופה העצום, תוך פתיחת פה והשמעת זעקה אדירה. מה שנשאר לי לעשות זה להתפלל לקב"ה ולבקש שאולי יתרחש פלא, שיצילני ממוות בטוח זה. באותו רגע נוגעת הדמות המפלצתית בכתפי, מסתובבת לאחור, ומשמיעה לעברי קול: "תפסתי אותך... ועכשיו תורך לתפוס אותי..."

 

שאלות ותשובות על ימי ספירת העומר

שאלות:

א.מה זה עומר?

ב.מה הסיבה לספירת העומר?

ג.מתי סופרים את העומר?

ד.כיצד סופרים את ימי העומר?

ה.מדוע נוהגים מקצת מנהגי אבלות בזמן הספירה?

ו.מהם מנהגי האבלות שנוהגים בימי ספירת העומר?

ז.מדוע הפכו את ל"ג בעומר ליום שמחה?

ח.מדוע נקרא ל"ג בעומר על שם ספירת העומר – ולא מתיי'חס לתאריכו?

ט.באיזה תאריך חל ל"ג בעומר?

י.מה מקור המנהג של הדלקת מדורות?

יא.מדוע יורים בל"ג בעומר בחץ וקשת?

יב.מדוע נהוג לאכול בל"ג בעומר ביצים צבועות?

יג.במה קשור בר – כוכבא לל"ג בעומר?

יד.באיזו עיר נערך הקרב האחרון של בר – כוכבא נגד הרומאים?

טו.מהו שמו האמיתי של בר – כוכבא: בר - כוזיבא? בר - כוסבא? או בר - כוכבא?

טז.מה הקשר של רבי עקיבא לל"ג בעומר?

יז.רבי עקיבא עשה לרחל אשתו תכשיט, הנקרא "ירושלים של זהב". בשל מה עשה לה תכשיט זה?

יח.מה הי'ה סופו של רבי עקיבא?

יט.במה קשור רבי שמעון בר – יוחאי לל"ג בעומר?

כ.היכן קבור רשב"י? במה מפורסם קבר זה?

כא.13 שנה התחבא רשב"י במערה עם בנו אלעזר. מפני מה התחבא? מדוע?

 

תשובות:

א.עומר הוא ערימת שיבולים שנקצרו.

ב.הספירה מתקיי'מת מפסח ועד לשבועות. היא נועדה להזכיר לאנשים, העוסקים במלאכת הקציר, את חג השבועות, שבו עולים לרגל לירושלים; וכן להדגיש את הציפיי'ה ליום מתן תורה.

ג.יש לספור את העומר בכל ערב. מי ששכח - יספור בבוקר שלמחרת.

ד.הספירה נעשית כך: היום יום אחד לעומר...היום שלושה ושלושים יום, שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר...(יש גרסה האומרת: יום אחד בעומר).

 

ה.כמה טעמים לכך, וביני'הם "שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בין פסח לעצרת".

ו.נוהגים שלא להתחתן, לא להסתפר ולהתקלח, ולהימנע משמיעת מוזיקה.

ז.ביום זה לא מתו תלמידי רבי עקיבא.

ח.יי'תכן כי ביום זה אירע ניצחון על האויבים, אך מטעמי זהירות לא כתבו על כך בגלוי, אלא בצורה נסתרת – ל"ג בעומר.

ט.ל"ג בעומר חל בי"ח באיי'ר.

י.תלמידי רבי עקיבא מתו כי לא נהגו כבוד זה בזה, האש הדולקת היא סמל המאחד והמלכד. בנוסף, לרבי שמעון בר – יוחאי מיוחס ספר הזוהר, המפיץ אור רב על התורה, ולכן מדליקים אש.

יא.יי'תכן שזו מסורת הקרבות שבוצעו בעבר. בגולה הי'ה הרבי נוהג לצאת עם תלמידיו ליערות, כשהם מצוידים בחץ וקשת, על – מנת" לערוך קרבות. כן קיי'מת מסורת, כי בימי רשב"י היתה אמונה כה חזקה, שלא הופיעה קשת בשמים להזכיר את הברית.וכשמת – חזרה הקשת, וקשת היי'ריה מסמלת אותה.

יב.בימי אבלות נוהגים לאכול ביצים, וכך גם אפוא בימי העומר, שהם ימי אבל. בל"ג בעומר, שהוא יום שמחה, רצו להבדיל בין אכילת הביצים לאות אבל – לבין אכילתן ביום זה, ולכן צבעו אותן.

יג.בין השנים 135-132 לספירה מרדו הי'הודים, ובראשם בר – כוכבא, ברומאים ששלטו אז בארץ ישראל. לאחר תקופת תבוסה וכישלון בימים שבין פסח לשבועות, הצליחו הי'הודים בי"ח באיי'ר להדוף לזמן – מה את צבאות האויב.

יד.הקרב האחרון אירע בביתר. העיר נלכדה על ידי הרומאים, ובר – כוכבא נהרג בקרב.

טו.השם הנו בר – כוכבא, ולכך כמה טעמים: היותו מעיר בשם בר – כוכבא; או מלשון "דרך כוכב מיעקב" (במדבר כ"ז 17). נקרא גם בר – כוזיבא, מפני שבסופו של דבר הכזיב את העם. כן ידועים כינויי'ם נוספים שלו, כמו בן – כוסבא.

טז.רוב תלמידיו של רבי עקיבא מתו ממגפה בתקופה שבין פסח לשבועות. לפי האגדה, הם מתו משום שלא קיי'מו את מצוות רבם: "ואהבת לרעך כמוך". רק ביום אחד – בל"ג בעומר – פסקו מלמות.

יז.רבי עקיבא הי'ה רועה צאן, שלא ידע קרוא וכתוב. בהשפעת רחל אשתו הלך ולמד והפך לגדול בתורה. בעוניו אמר לה, כי לו הי'ה בידו – הי'ה נותן לה ירושלים של זהב. כשחזר אלי'ה, העניק לה את התכשיט על הקרבתה למענו.

יח.רבי עקיבא הי'ה מ"עשרת הרוגי מלכות" – עשרה שלמדו ולימדו תורה למרות שרומא אסרה על כך ב"גזירות השמד".הם נתפסו והומתו במיתות קשות ואכזריות.

יט.רשב"י, מתלמידיו המצטיי'נים של רבי עקיבא, נפטר בל"ג בעומר.

כ.רשב"י קבור במערה במירון. מקום זה מפורסם בהילולות, הנערכות בו בל"ג בעומר, ועיקרן הדלקת מדורה גדולה.

כא.רשב"י דיבר בגנות הרומאים ששלטו בארץ, והם רצו לתופסו ולהורגו.לכן התחבא במערה עם בנו אלעזר. הם ניזונו ממי מעיי'ן ומעץ חרובים 13 שנה,  עד שבוטלה הגזירה.

 

 

 

 

 

 

           צרור רעיונות לפעילות סביב מדורה

מטרה : לעסוק בתכני ל"ג בעומר באמצעות פעילויות קבוצתיות מגוונות

 

עזרים:  עצים לשרפה, נפט, גפרורים, פנס חירום, ציוד לכיבוי אש, סיר, מכלים עם מים לשתיה, מצקת, קפה, סוכר, כוסות חד פעמיים,בצלים, תפו"א, מרשמלו, תירס, מלח, שירונים, כלי נגינה, נרות / פנסים


מהלך ההפעלה:
הכנות: רצוי לבצע חלוקת תפקידים מראש לגבי ציוד ומזון וכן לגבי תכנית הערב. יש לבחור מקום מתאים לקומזיץ ולאסוף עצים למדורה.
רעיונות לפעילות:

משחקי שירה:

*כל קבוצה בתורה מובילה את השירה.
*המנחה מכריז על אות והקבוצה תשיר שיר המתחיל באות זו
*השיר הבא צריך להתחיל באות בה הסתיים השיר הקודם.
          *המנחה יכריז על נושא (מדורה/ים/ילדות/אהבה/וכו').
            על הקבוצות לשיר שיר מתאים לנושא.
          *שירי קנון (כגון: בים לבן קבוצת שחורים קוטפת), כאשר       
              כל קבוצה מנסה לגבור על השניה בקולה.
משחקי משכון:
לדוגמא: עוטפים סיר בנייר, על החלק הפתוח של הסיר (המכוסה בנייר), מניחים אבן, בעזרת קיסם לוחש, מנקב כל חניך בתורו חור בנייר, החניך שבתורו נופלת אבן זו לסיר, נותן משכון.
את המשכונים פודים ע"י משימות משעשעות שמבצעים המשתתפים כגון:

          - סיפורים משעשעים
          - בדיחות
          - צ'יזבטים
          - חוויות ממדורות קודמות ("פספוסים").
          - ריקודים
          - מערכונים
          - וכו'


פעילויות נוספות:
- המשתתפים מתחלקים לזוגות וכל זוג בוחר שם של בע"ח מסוים. המנחה פותח בספור  ומדי פעם הוא מזכיר שם של בעל-חיים. ברגע זה על הזוג שבחר בבעל-חיים זה להשמיע  את הקול המיוחד לאותו בע"ח. כאשר מזכיר המנחה את המילים "תיבת נוח" פורצים כולם יחד בקריאותיהם.
- יש להכין כלי מלא בחול ונר לכל משתתף. כל אחד בתורו מספר ספור/חלום/אירוע הקשור לאש, בסיום הסיפור מדליק את נרו ונועץ בחול.
 
  דוגמאות לצ'יזבאטים:

(רצוי להימנע מסיפור צ'יזבאט ארוך מדי ומחיבור צ'יזבאט תוך כדי מהלך הסיפור)
 
1. בהיותי בבריגדה. באחד מתורנויות השמירה הליליות שלי אותם "ביליתי" בפירמידות  במצרים, שמעתי קול רחש מכיוון אחת הפירמידות. לאחר האזנה ממושכת לרחש התחלתי לחפור בעזרת חברי מתחת לפירמידה. ככל שחפרנו הלך הרחש והתחזק. תוך כדי החפירה  ירדנו לבור עמוק בסיוע חבלים פנס וכיוצא בזה... תוך התקרבות אל מקור הרחש עברנו מסדרונות אפלים שקורי עכביש חוסמים אותם. ככל שהעמקנו לרדת הרחש נעשה ברור  יותר ויותר עד שהתקרבנו אל דלת ברזל ענקית. פתחנו את הדלת במאמץ רב, כשאל פתיחת הדלת מתלוות חריקות חזקות שהגבירו את פחדינו. לעינינו נתגלה אולם ענק שבמרכזו ארון מתים ומתוכו בוקע הקול:
   "הפוך אותי". התקרבתי לארון המתים ופתחתי אותו. בתוכו שכבה מומיה (חנוט מצרי)    ומתוך פיה הפעור נשמע הקול "הפוך אותי". תוך פחד עצום ועל סף איבוד חושים  הפכתי את הגופה ופתאום שמעתי בלחש קול מתוך המומיה: ועכשיו תעוף לי מהעיניים!
(*חשוב לספר את הקטע המתחיל ב"הפוך אותי" בצעקה ואת המשפט האחרון בקול שקט יותר).
 
 
2. באחד הימים הוזמנתי לביקור בבית-חולים סגור לחולי רוח אי-שם. כשהגעתי למקום  המתנתי בחוץ מול שער חשמלי ענק שחומת מגן בגובה
6 מ' מקיפה את המוסד ומעל  חומה זו גדר תיל סבוכה. מעל לגדר התיל היתה גדר חשמלית. לאחר המתנה ארוכה  למדי. נפתחו לפתע דלתות המוסד ואת פני קיבל מנהל המוסד שהחל לסייר איתי. עברנו בין תאי המוסד שאכלס מקרים קשים ביותר. בכל תא שעברנו, קבלתי הסבר מקיף על  המקרים שחלקם היו כבולים בשרשראות ברזל בידיהם וברגליהם. בתא האחרון נתקלנו בדמות שגבהה כ2- וחצי מ'. כתפיים מוצקות, גוף שרירי, פנים   מפלצתיות עם שיניים גדולות ובולטות וזקן עבות מכסה את פניו. חולה זה היה כבול בשרשראות ברזל ענקיות כשתאו מלא בכמויות גדולות של פחם. הוא   עסק כל הזמן בהסקת התנור שהיה בחדר. הוסבר לי שזו הדרך היחידה להרגיעו ע"י העסקתו בעבודה מאומצת 24 שעות ביממה.
   לאחר סיום הסיור שנמשך עד שעות אחר הצהרים המאוחרות נפרדתי ממנהל המוסד. בעוד כולי מבולבל והמום ממראה עיני, מיהרתי אל שער הברזל החשמלי מאחר ונאמר שדלתות אלה עומדות להינעל תוך מספר דקות. תוך כדי הליכתי המהירה לשער, כששבילי המוסד שוממים מאדם, שמעתי לפתע קול צעדים מאחורי. הסתובבתי לאחור, ונכנסתי להלם, לבי החל לדפוק בחוזקה. במרחק
15 מטר מאחורי אני רואה את אותה דמות מפלצתית מהתא האחרון, מתקרבת אלי בריצה, כל עוד נשמתי בי התחלתי לרוץ בטרוף לשער כשהדמות המפלצתית הולכת ומתקרבת אלי. השערים החשמליים החלו  להסגר, באותו רגע הדמות המפלצתית נוגעת בכתפי מסתובבת לאחור ומשמיעה לעברי קול: "תפסתי אותך... ועכשיו תורך לתפוס אותי..."

 

 

 Related Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Lag BaOmer

Visitor Comments: