The Power Of Youth (noar) - כוחו של הנוער

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 18-30
Group Size: 10-30
Estimated Time: 60 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 8269
Downloaded: 1465

Rated 283 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

המטרה:

1.נברר מה תפקידו של הנוער בימינו.

2.כיצד הנוער יכול ומשפיע בפועל בעולם לתיקונו ולהשלמתו.


Required Props & Materials
-

Resource Contents

שלב א':

1. המנחה ידון יחד עם הקבוצה האם הנוער יכול לשנות ולפעול בעולם?

    חידוד השאלה:הרי לכאורה מי שמשפיע ומזיז דברים בעולם,מתקנו ומשנה אותו הם  

    המבוגרים ולא הנוער,שהרי דווקא הם יכולים להיבחר לבית הנבחרים{על ידי מבוגרים

    -בני 18 ומעלה}, המבוגרים משפיעים במקומות מושבותיהם ובמסגרות בהם הם

    נמצאים{בתי ספר,משרדים למיניהם וכו'}.

2. אם כן-לפי הדברים הנאמרים ב-{1}- כיצד הנוער כן יכול להשפיע בעולם?

   *אפשר להכניס כאן את סיפור דוד המלך שהלך לבקר את אחיו במלחמה,וכשהגיע בתור  

    נער זלזלו בו וחשבו שהוא חסר אחריות, ולבסוף מגלים שדווקא דוד המלך הוא זה

    שהפיח את הרוח,גבורה ותעוזה בעם ישראל להלחם בפלשתים ולנצחם, ולנצח את

    מנהיגם גולית-שלגלג על עם ישראל.{מסיפור זה רואים שכל אחד גם בנערותו לפי

    יכולותיו וכוחותיו יכול להזיז דברים ולפעול בצורה שתשפיע גם על הסובבים אותו גם

    אם הסובבים אותו מבוגרים ממנו}.

3.נכניס מקורות אקטואליים ונראה כיצד הנוער משפיע כיום ובאילו דברים.

   נשאל: האם לדעת הקבוצה אפשר לעשות יותר,ואם כן-באילו דרכים צריך לפעול?

   נבהיר את הנקודה בכך שהנקודה היא שהנוער אינו יכול להשפיע בגלל גילו,ואינו יכול  

   גם להיבחר או להיות מקבל החלטות למיניהם{גם במועצת תלמידים בבית ספר-תמיד

   צריך בסופו של דבר החלטה של מורה מבוגר},אבל ביכולתו של הנוער לפעול בצורה

   של להרעיד את אמות הסיפים- היינו לפתוח את העיניים למבוגרים מקבלי ההחלטות,

   שפעמים מקבלים החלטות שאינם טובות, ולפעמים שהמבוגרים מקבלים החלטות שאינם

   טובות לציבור,מקשה על הציבור וגם בכך נפגעים הילדים והנוער.ועל הנוער לפעול כדי

   שהמבוגרים יקבלו החלטות יותר טובות ומועילות{אפשר להכניס את הדוגמא של

   שביתת הסטודנטים או השבתת הלימודים על מנת שהנוער יוכל ללמוד כמו שצריך

   ולהשפיע על מקבלי ההחלטות לשנות את דעתם ולהאיר את עיניהם}.

שלב ב':

  לסכם בכלליות את הנאמר לעיל ואת המסקנות בהם הגענו בדיון.

  יש לבקש ממשתתפי הקבוצה להביא דוגמאות אישיות משלהם כיצד הם השפיעו על   

  משהו בהיותם נערים בתנועת נוער,מחנה או בבית ספר.

  וכיצד הנוער יכול לשנות דברים לאידיאל של עולם יותר טוב ומועיל לנוער ובכלל לכלל

  העולם.יש לצרף מקורות בעניין הזה ולאחר כל מקור לסכם בקצרה את הנאמר והנלמד

  מהמקור.{מצורפים מקורות והסברים בהמשך}.

 


Resource Comments
ניתן למצוא מקורות והסברים בקובץ המצורף.


Related Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Israel's Independance Day

Visitor Comments: