Chevron - חברון עיר האבות מאז ועד היום

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 15-18
Group Size: 10-20
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (46 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 7128
Downloaded: 1722

Rated 274 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרה:

 

החניך ילמד את הרקע ההיסטורי היהודי, של העיר חברון מימי התנ"ך ועד היסטוריה של המאה ה- 20. החניך ירגיש קשר למקום באמצעות הלימוד ההיסטורי והפעילות  החווייתית.

 

 


Required Props & Materials

נספחים


Resource Contents

שלבים:

 

שלב1: לימוד רקע היסטורי של העיר חברון ממקורות התנ"ך והיסטוריה בת זמננו

 

שלב 2:  הצגת נקודות היסטוריות חשובות על ידי החניכים ומיקומם על גבי ציר הזמן (ראו נספח 2)

 

שלב 3: חיבור חווייתי לעיר: הצגה על  דמויות היסטוריות חשובות/השמעת שיר - לתת לחניכים את המילים (ראו נספח 3)/מורשת קרב על אחת המלחמות בעיר/וכו'.

 

 

 

מהלך מפורט:

 

שלב 1 - היסטוריה:

 

חלוקה ל- 4 קבוצות (אם יש הרבה חניכים ניתן לחלק ל- 5 - ראו שלב 3). כל קבוצה מקבלת משימה של לימוד תקופה/אירוע היסטורי, כולל הבהרה כי הקבוצה תצטרך להציג את עיקרי הדברים (סיפורים ואנשים חשובים וכד') בשלב הבא.

 

סיכום: כל קבוצת חניכים אמורה להכיר סיפור היסטורי אחד.

 

 

 

שלב 2 - הצגת החניכים:
כל החניכים אמורים להכיר בראשי פרקים את היסטוריית העיר, בשלבים השונים כל קבוצה תמקם הסיפור על ציר הזמן.

 

סיכום: כלל החניכים יכירו את כלל הסיפורים וידעו לשייכם לתקופה הרלבנטית.

 

 

 

 

 

שלב 3 - חוויה:

 

אם מדובר על הצגה ניתן להשתמש בנספח 1 דרכו להתמקד באחד הסיפורים ההיסטוריים על העיר ולספר את הסיפור באופן מיוחד, או בנספח 3 על אחת האגדות שיש על העיר. כמובן שהסיפור עליו תהיה הצגה יושמט מלימוד ההיסטוריה שהחניכים יעברו בשלב 1. ניתן גם להחליט שאחת מהקבוצות בשלב 1 משימתה תהיה להעביר את ההצגה.

 

אם מדובר על שיר - לחפש שיר שהמילים שלו מתאימות לאופי החניכים (לא מומלץ שיר עם מילים "ימניות" לקהילה שמאלנית..), להשמיע את השיר ולחלק את המילים. לדון בשיר: משמעות המילים, החוויה, וכו'.

 

אם מדובר על מורשת קרב - ניתן לבחור סיפור היסטורי (ראו נספח 3) ולהעביר אותו בצורה חווייתית. ניתן גם להחליט שאחת מהקבוצות בשלב 1 משימתה תהיה להעביר את מורשת הקרב.

 

ניתן גם ללמוד מדרש או אגדה על העיר (נספח 3) ולדון בו וברלבנטיות שלו לימינו.

 

ניתן להכין מצגת עם תמונות של העיר והסבר מה אנו רואים בכל תמונה, קישור התמונות למה שלמדנו על העיר בשלבים הקודמים.

 

סיכום: החניך אמור לעבור חוויה רגשית ולחוש תחושת הזדהות עם העיר על רקע סיפורה ההיסטורי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Resource Comments

*ניתן למצוא את כל הנספחים הנדרשים בקובץ המצורף.

*קיימת גם מצגת כנספח מספר 3.

טיפים קטנים:

 

  1. את ציר הזמן אפשר לשמור בחדר הפעולות ולהשתמש בו להצגת נושאים ותאריכים אשר יעלו בפעולות נוספות..

    

  2. הצטיידו בתנ"כים בשפתם של החניכים, כדי שיוכלו להרגיש חלק מהנעשה בפעולה..

    

   Related Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Israel's Independance Day

» All > Eretz Yisrael > Places in Israel > Chevron

Visitor Comments: