Hollywood Squares & Other Games For Lag Baomer - איקס עיגול ועוד משחקים לל"ג בעומר

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 10-13
Group Size: 8-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (48 KB)

Additional Files
Lag Baomer Program 5-8 grade Nispach.pdf (0.17 mb) Source Sheet Hebrew
Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 18865
Downloaded: 3764

Rated 396 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרות השיעור:

 

1. התלמיד יכיר את שלושת הדמויות הקשורות לל"ג בעומר:

   ר' שמעון בר יוחאי, בר-כוכבא ור' עקיבא.

2. התלמיד יכיר את מנהגי ספירת העומר ול"ג בעומר.


Resource Contents

מטרות השיעור:

 

1. התלמיד יכיר את שלושת הדמויות הקשורות לל"ג בעומר:

   ר' שמעון בר יוחאי, בר-כוכבא ור' עקיבא.

2. התלמיד יכיר את מנהגי ספירת העומר ול"ג בעומר.

 

כיתות ג'-ה':

כיתות ו'- ח' מופיעות בהמשך.

 

1. פתיחה: המדריך נכנס בדמות מימי בר-כוכבא, מתאר את התקופה עד לנצחון המלחמה בל"ג בעומר.

 

"אני לא יודע מאיפה להתחיל, הכל קרה כ"כ מהר, בלי תכנון מוקדם... זה התחיל כשהרומאים כבשו את הארץ והתחילו לחוקק חוקים ודרשו מאיתנו היהודים להעביר להם כסף, המצב נהיה בלתי נסבל...

איכשהו באופן פתאומי קם מנהיג שאירגן מרד ושמו בר-כוזיבא, אתם בוודאי מכירים אותו בשם שניתן לו ע"י ר' עקיבא: בר-כוכבא.

בר-כוכבא גייס לצבאו לוחמים רבים, כששמעתי על כך רציתי להצטרף, אבל זה לא היה כ"כ פשוט.

כדי לנסות את חייליו בר-כוכבא הכריז כי רק מי שיקטע את אצבעו יוכל להצטרף. למזלי היה לי את האומץ והצטרפתי ללחימה ברומאים. את המרד עודד ר' עקיבא ועל-כן כל תלמידיו הצטרפו למרד זה, יחד יצאנו להלחם ברומאים ולהשיב את הכבוד האבוד של ממלכת יהודה.

בהתחלה לא כ"כ הלך לנו... לאט לאט למדנו להילחם, התפזרנו בכל ארץ יהודה, כבשנו עיר אחר עיר, מבצר אחרי מבצר...

ואז ביום י"ח באייר הצלחנו להדוף את האוייב הרומאי ולכבוש לזמן מה אפילו את ירושלים! מיד הדלקנו על ראשי ההרים מדורות על מנת לפרסם תא הבשורה שירושלים בידי ישראל! הנצחון הזה נתן לנו כח להמשיך, לעמוד על שלנו, לא להכנע ולהאמין במי שאנחנו.

יום הנצחון י"ח אייר, הוא יום ל"ג בעומר".

**(לאחר הקטע הנ"ל, כדאי לשאול את התלמידים מיהו ר' עקיבא? ומה הם יודעים עליו?) מה שמוביל לקטע הבא...

 

2. את המדרש הבא ניתן לספר או להמחיז... (מה שבא...)

 

 

ר' עקיבא היה רועה של בן כלבא שבוע
ראתה אותו בתו שהיה צנוע ומעולה
אמרה לו:

אם מתקדשת אני לך, הולך אתה לבית המדרש?
אמר לה, הן.
התקדשה לו בצנעה ושילחה אותו
שמע אביה, הוציא אותה מביתו
והדירה הנאה מנכסיו. (נישל אותה מירושתו)
הלך (ר' עקיבא) ישב שתים עשרה שנה בבית המדרש
כשבא הביא עמו שנים עשר אלפי תלמידים
שמע (ר' עקיבא) זקן אחד שאומר לה:
עד כמה את מתהלכת אלמנות חיים
אמרה לו, אם הוא מציית לי,
ישב שתים עשרה שנים אחרות

אמר (ר' עקיבא), ברשות אני עושה
חזר הלך וישב שתים עשרה שנים אחרות
בבית המדרש.

כשבא הביא עמו עשרים וארבעה
אלפי תלמידים
שמעה אשתו, הייתה יוצאת לקראתו
אמרו לה השכנות :
שאלי כלים, לבשי והתכסי.

אמרה להם "יודע צדיק נפש בהמתו"
(משלי יב: י)
כשהגיעה אצלו, נפלה על פניה
והיתה מנשקת לו רגלו,
היו דוחפים אותה תלמידיו.
אמר להם, עזבוה, שלי ושלכם שלה היא.
שמע אביה שבא אדם גדול למקום

אמר אלך אצלו, אפשר יפר נדרי.
בא אצלו.
אמר לו (ר' עקיבא):
על דעת שהוא אדם גדול
האם נדרת?
אמר לו (האב):
אפילו פרק אחד ואפילו הלכה אחת.
אמר לו: אני הוא.
נפל על פניו ונשקו ברגלו
ונתן לו מחצית ממונו.

(ע"פ כתובות דף סב עב' ) 

 

* לאחר המדרש ימלאו התלמידים תעודת זהות על ר' עקיבא

 

שם:

עיסוק לפני החתונה:

נשוי ל:

עיסוקו לאחר החתונה:

מידותיו:

מספר תלמידיו:

 

 

 

3. המדריכים יעבירו לתלמידים את הדילמה הבאה:

אתם משתתפים במרוץ גדול וממש רוצים לנצח, אך לפתע ראיתם כי אחד מהמתמודדים מעד ונפל, האם תעצרו לעזור לו למרות שאתם יודעים כי ההפסד מובטח?!

בסיום הדיון, המדריכים ימשכו לספר על תלמידיו של רבי עקיבא...

תלמידיו של ר' עקיבא היו גדולים בתורה, אך מכיון שלא נהגו כבוד זה בזה, מתו כתוצאה ממגפה שהתחוללה בימי ספירת העומר, ולכן בימים אלו נוהגים אנחנו מקצת מנהגי אבלות: * לא מתחתנים *לא מתגלחים * לא מחדשים בגדים * לא שומעים מוסיקה וכו'.

 

4. משחק הציורים: (אם הכיתה גדולה אפשר לחלק אותה לשתי קבוצות)

המדריכים יתנו דף לאחד התלמידים ועליו יתבקש (התלמיד) לצייר חלק מתוך ציור שיחשוב עליו, הדף יעבור בין כל התלמידים, כל תלמיד בתורו ישלים את הציור כרואות עיניו.

לאחר שהתלמידים סיימו, יציג המדריך את התמונה לכיתה ויסכם: כל אחד מהכיתה הוסיף לציור משהו שלו, וכך נוצר ציור יפה.

המדריכים יסבירו כי אסור לנו לזלזל אחד בשני כיוון שכל אחד הוא מיוחד נותן לחברה את החלק שלו ואת ייחודו ואל לנו לנהוג כשם שנהגו תלמידיו של רבי עקיבא.

המדריכים יספרו על מרוץ נכים שהתקיים שנה שעברה.

באמצע המרוץ ראתה אחת המתמודדות שמתמודד אחד נפל ולא הצליח לקום, היא חזרה אחורה ועזרה לו לקום.

כשראו זאת כל המתמודדים חזרו גם הם אחורה וכולם הלכו יחד בשורה לקו הסיום.

 

5. המדריכים יחלקו לתלמידים כתב חידה שפתרונו הוא "שמעון בר יוחאי". (מצורף בנספחים)

המדריכים יספרו לתלמידים שאחד מתלמדיו הגדולים והידועים היה ר' שמעון בר יוחאי, ויום פטירתו הוא ל"ג בעומר.

 

נספר לכם סיפור על רבי שמעון בר יוחאי,

ועל המערה שבה שנים רבות הוא חי

רבי עקיבא את רבי שמעון לימד,

עד שגם הוא נהיה רב גדול וישיבה בצידון ייסד.

רבי שמעון מכונה גם "מלומד הניסים",

ועל כך שגילה את הזוהר, רזי הזרים.

התחבא במערה מפני הרומאים,

ולמד שם תורה עם בנו הרבה מאוד שנים.

 

במערה ישב שנים רבות,

עד מות הקיסר וביטול הגזירות.

במירון קבור יחד עם בנו,

וכיום מקיימים הילולות לזכרו.

ל"ג בעומר נקבע ליום פטירתו,

והמונים עולים ביום זה לקברו.

 

 

 

כיתות ו'-ח' – איקס עיגול לל"ג בעומר

 

1. פתיחה: המדריך יחלק את הכיתה לחמש קבוצות וכל אחת מהן תקבל כרטיסיית עבודה עצמית.

 

2. משחק 9 בריבוע:

המדריכים יחלקו את הכיתה לשתי קבוצות, קבוצה א' מקבלת כרטיסי  X וקבוצה ב' מקבלת כרטיסי O.

(כדי לחלק את הכיתה באופן שכולם ידעו לענות על שאלות כדאי שאתם תחלקו אותם לאחר העבודה בקבוצות, באופן של: תפוח\אגס וכו')

כל אחת מהקבוצות בוחרת מהנושאים הרשומים על הלוח ובנושא זה יקבלו שאלה.

אם הם עונים על החידה נכון, יניח השליח את כרטיס הסימון של הקבוצה ואם עונים תשובה שגויה התור עובר לקבוצה הבאה.

 

הכרטיסיות: (כרטיסיות העבודה מצורפות לנספחים)

# רבי עקיבא   # בר כוכבא    # רבי שמעון בר יוחאי   # ספירת העומר

 

3. על הלוח ייתלו חצאי משפטים\ אמרות מפרקי אבות הקשורות לאהבת הרע ועל התלמידים לנסות לחבר בין חצאי האמרות.

 

1 א- "הלל אומר: הווי מתלמידיו של אהרון..."

   ב- "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה..."

 

2 א- "שמאי אומר: עשה תורתך קבע, אמור מעט ועושה הרבה..."

   ב- " הווי מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות..."

 

3 א- "הלל אומר: אל תדון את חברך..."

   ב- "עד שתגיע למקומו..."

 

4 א- "רבי אליעזר אומר: יהי כבוד חברך..."

   ב- "חביב עליך כשלך..."

 

המון ציוויים ודברי חז"ל קשורים לאהבת הרע ואנו צריכים להשתדל וליישם אותם הכי טוב שאפשר.

בל"ג בעומר נפסקה מגפת פטירתם של עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה.

עלינו לנסות ביום זה ובתקופה זו להפנים ולהשתדל לנהוג בכבוד אחד עם השני, לעזור ולסייע לחבר ולראות את הטוב בכל אדם שאנו מכירים.

 Related Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Lag BaOmer

» All > People in Bnei Akiva > Tana'im & Amora'im

Visitor Comments: