Going By His Way - לאורו נלך

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 15-18
Group Size: 10-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (40 KB)

Additional Files
B- Leoro Nelech 2- HEB.DOC (0.02 mb) Source Hebrew
B- Leoro Nelech 3- HEB.DOC (0.03 mb) Source Hebrew
B- Leoro Nelech 4- HEB.doc (0.03 mb) Source Hebrew
B- Leoro Nelech 5- HEB.doc (0.03 mb) Source Hebrew
Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 10744
Downloaded: 2046

Rated 342 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרות:

1. החניכים יבינו שבפנימיותו של כל אדם יש רצון טוב, והדברים שמעכבים את הטוב מלבוא-לידי-ביטוי, הנם חיצוניים לנו.

2. החניכים ילמדו שהרב נריה התייחס אל כל אדם בסבלנות, מתוך הגישה שכך ניתן לעורר את הטוב שבאדם.

3. החניכים יפנימו את הגישה הזו הן לגבי עצמם ( = עין טובה ) , והן לגבי אחרים  (= לדון לכף זכות ) .

Resource Contents

שלבים :      נספח 1- למה אנחנו לא עושים ?

                        נספח 2- מתודת ה"צל".

                        נספח 3- דף מקורות.

                        נספח 4- סיכום בשני סיפורים על הרב נריה.

המהלך:

1.  תולים על קירות החדר, שלטים שעליהם כתובים שמות של מצוות וערכים:

 

כיבוד אב ואם.

שמירה על הניקיון.

תפילה.

רכילות.

לימוד-תורה.

צדקה.

התנדבות.

סבלנות.

נטילת-ידיים.

חברי הקבוצה צריכים להסתובב בחדר ולהחליט לגבי כל-אחד מהשלטים, מהי הסיבה שמונעת מהם לקיים דבר זה, כאשר הם (ח"ו...) לא מקיימים אותו.

אנחנו נציע סיבות ל-" אי-קיום ", שמתוכן יצטרכו חברי הקבוצה לבחור:

 ¨    כי אין לי כוח.

 ¨    כי אני רגיל לא לעשות.

 ¨    כי לא מתחשק לי.

 ¨    כי החבר'ה לא עושים.

 ¨    כי זה לא חשוב.


נאסוף יחד בטור את כל הטבלאות ונתבונן בתוצאות ביחד עם חברי הקבוצה.

מה שאנחנו מצפים לראות, הוא שבין הסיבות שמונעות את העשייה לא נמצא את:

כי זה לא חשוב.

 

ולמה ???         מכיוון שכולנו רוצים בפנימיותנו לקיים את כל המצוות והערכים.

אלא מה ???    יש גורמים חיצוניים המעכבים אותנו מלעשות זאת:

                         לחץ - חברתי , עצלות , תאווה , הרגל , ועוד ....

2. מזמינים  שני נציגים מהקבוצה.

את הנציג הראשון מושיבים על כיסא ונותנים לו כרטיס עם תיאור האירוע. הוא צריך להיכנס אל תוך הדמות ולהציג מה היה מחליט לעשות במצב הזה.

הנציג השני הוא "הצל" . מעמידים אותו מאחורי הכיסא, ומסבירים לו בשקט, שהוא צריך לשכנע את הראשון שהוא טועה. לא משנה מה תהיה דעתו של הראשון, עליו לשכנע אותו לעשות ההפך.

נתבונן עם הקבוצה , בעימות שהיה בין ה-"דמות"  וה-"צל" :

   ·          על מה היה הויכוח ?

   ·          איזו מהדמויות מייצגת את מה שאנחנו באמת רוצים ?

   ·          למה יש פער בין מה שאנחנו רוצים ( = "רצון פנימי" ) לבין המציאות ?

נסכם ונדגיש את העובדה שהטוב שנמצא בתוכנו אינו רעיון מופשט, אלא, דבר שאפשר לחוש באמת.

 

3.  נחלק לחברי הקבוצה דף מקורות , נדון עליו ונסכם אותו.

 

4.  לסיכום נספר שני סיפורים המראים את התייחסותו של הרב נריה לתלמידיו, מתוך גישה שהוא יכול לפנות אל הטוב שבכל-אחד ולעורר אותו:

  à          הסיפור על החבר'ה שפרצו למטבח.

  à          הסיפור על הנסיעה למשחק הכדורגל.

את ההחלטה חברי הקבוצה יביעו על-ידי הדבקה של מדבקה במשבצת שמסמלת את העדיפות שהם בחרו בה.

Resource Comments
את הנספחים תוכלו למצוא בקבצים המצורפים


Related Resources can be found under:

» All > Bnei Akiva > People

» All > Bnei Akiva > Torah VaAvoda

» All > People in Bnei Akiva > Bnei Akiva

Visitor Comments: