Harav Neriya- A Leader - הרב נריה - מנהיג ומייסד דור הכיפות הסרוגות

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 12-15
Group Size: 10-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (30 KB)

Additional Files
2- Harav Neriya- HEB.doc (0.08 mb) Source Hebrew
3- Harav Neriya- HEB.doc (0.02 mb) Source Hebrew
4- Harav Neriya- ENG.doc (0.6 mb) Source English
Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 11101
Downloaded: 1694

Rated 171 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרות:

1.      שהחניך ייחשף לחייו ופועלו של הרב משה צבי נריה, שהיה המדריך הראשון וממייסדי תנועת בני עקיבא ודור ואבי דור הכיפות הסרוגות.

2.      שהחניך יכיר את מפעלי הציונות הדתית, ויפנים את העובדה שאדם אחד (הרב נריה) הצליח לגרום לשינוי כל-כך גדול ועצום בחברה הישראלית ובעולם היהודי.


Resource Contents

תקציר:

1.      מנהיגומטר: עד כמה __________ הוא/היא מנהיג/ה.

2.      ציונומטר: מפעלי הציונות הדתית: סידור לפי סדר עדיפות.

3.      סיפור הרב נריה: מעביר/י הפעולה יספר את סיפורו של הרב נריה.

4.      סיכום

 

מהלך הפעולה:

1.      להעמיד את החניכים והגדיר אזור מסויים שהוא סקאלה מ-0 עד 100. יש להגיד שמות של מנהיגים, ועל החניכים לעמוד על הסאלה לפי הקריטריון הבא: מ-1 עד 100, כמה הבנאדם הזה מנהיג?

שמות האישים:

א.     מייקל ג'ורדן

ב.      יצחק רבין

ג.       בריטני ספירס

ד.      תיכוניסט יהודי באירופה שנאבק הפגנות אנטי ישראליות ע"י פעילות הסברה חיובית לישראל בבית הספר.

ה.      ג'ורג' בוש הבן

ו.        מדריך בבני עקיבא

ז.       יאסר עראפת

ח.      שליח בני עקיבא שלי

ט.     ברק אובמה

י.        חייל צה"ל שנלחם בעזה

יא.   חניך בני עקיבא באירופה (המדינה בה החניכים חיים)

יב.    הרב קוק

יג.     אחמדיניג'אד

יד.    חניך הכשרה

טו.   מדונה

טז.  הילארי קלינטון

יז.     ביל גייטס

יח.   בנימין נתניהו

יט.   בוגר בנ"ע משוודיה שהתנדב לצה"ל

שימו לב:

·        חשוב לעשות דיון תוך כדי העמידה על הסקאלה בין החניכים. אפשר לשאול לדוג' את החניך שנמצא בקצה הכי קיצוני למה הוא עומד שם וכן הלאה. עודדו את החניכים להסביר את עמדתם, ולא רק לעמוד במקום.

·        בסופו של דבר חשוב לנו להעביר את המסר שמנהיגות יכולה להיות גם במעשים הקטנים, וכמובן שחניך המתמודד עם אנטישמיות ועומד על יהדותו בגאווה זו מנהיגות מהשורה הראשונה!

2.      חלקו את הקבוצה לקבוצות קטנות של חניכים. חלקו לחניכים רשימה גזורה של תיאורים על מפעלי הציונות הדתית - השתמשו בנספח (תאריכים ופרטי מפעלים של הציונות הדתית לפי השנים – בעברית).

בקשו מכל חניך שיבחר מפעל אחד או שניים ויסביר לקבוצה עליה.

לאחר מכן, יש להציג לקבוצה מצב מדומה: "בעקבות המשבר הכלכלי העולמי החליטו בממשלה לקצץ מאות מיליוני שקלים מתקציב המיועד למפעלי הציונות הדתית. על החניכים לבחור 5 מוסדות החשובים ביותר". אם יש זמן, אפשר לבקש שיסדרו גם לפי סדר חשיבות.

על הקבוצות להציג לשאר חבריהם את מסקנותיהם ולנמק – דיון

 

3.      סיפור הרב נריה. יש לספר לחניכים את סיפורו של הרב נריה, תוך הדגשה לעובדה שבזכות הרב נריה, יש היום את ה'כיפות הסרוגות' ואת כל מפעלי הציונות הדתית

4.      סיכום: בנאדם אחד, צעיר, בלי הרבה כסף הצליח לגרום לא רק למינוף וביסוס של תנועת נוער, אלא להקמת מגזר שלם בחברה הישראלית. כמו שהרב נריה הצליח, גם אנחנו יכולים. בואו ננסה לחשוב איך אנחנו לשנות את בני עקיבא או את הקהילה שלנו לטובה!


Resource Comments

את הנספחים ניתן למצוא בקבצים המצורפיםRelated Resources can be found under:

» All > Bnei Akiva > People

» All > People in Bnei Akiva > Bnei Akiva

Visitor Comments: