Jewish Identity - זהות יהודית

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 13-14
Group Size: 10-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 18236
Downloaded: 2493

Rated 458 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!

איך מורידים את הקישור??
אי אפשר לרא
By: 5/31/2013 9:11:00 AM por רחלי

Resource Goal

מטרת הפעילות:  לעורר בחניכים את השאלה מהי עבורם זהות יהודית, וכיצד הצד היהודי בא לידי ביטוי בחיי היום יום שלהם. החניך ירגיש שהוא רוצה לדעת יותר וללמוד יותר על זהותו היהודית.


Resource Contents

בס"ד

 

זהות יהודית / נעה זילברפרב בוקה רטון, פלורידה.

מטרת הפעילות:  לעורר בחניכים את השאלה מהי עבורם זהות יהודית, וכיצד הצד היהודי בא לידי ביטוי בחיי היום יום שלהם. החניך ירגיש שהוא רוצה לדעת יותר וללמוד יותר על זהותו היהודית.

גיל היעד:  חטיבת הביניים.

פרטים טכניים: פעולה לשבת, במקום סגור.

גודל הקבוצה:  10-30

מהלך הפעולה:

  • מעביר הפעולה יפזר בחדר הגדים. (נספח 1)                                                                                    כל חניך יצטרך לבחור היגד אחד שהוא מסכים איתו והיגד אחד שהוא לא מסכים איתו. כל חניך יתייחס בתורו להיגד. מעביר הפעולה יעלה לדיון נקודות חשובות שייעלו מפי החניכים.

  • לאחר מכן, מעביר הפעולה יעלה את השאלה: מה מבדיל אדם יהודי מאדם שאינו יהודי? מה הופך אדם ליהודי? יש לציין כי המעביר אינו מתכוון לדעת ההלכה, אלא להרגשתם הפנימית של החניכים. (אפשר לספר על חברה שרוצה להתגייר ותוהה במה החיים שלה ישתנו ביום יום.מה לייעץ לה?!)                                                                                                                               מעביר הפעולה ירשום את תשובות החניכים על לוח ולאחר מכן יוכיח להם שאף תשובה אינה נכונה, כי כל מרכיב אינו הכרחי. לדוג': לשמור שבת- אפשר להיות יהודי גם אם אינך שומר שבת.. וכד'.

  • מעביר הפעולה יסביר מהי לדעתו הזהות היהודית, שהיא אינה דבר מוחלט אלא היא בהרגשה הפנימית של כל אחד. על כל אחד מוטלת החובה לחשוב איך הוא מוציא מעצמו את היהודי שבו, איפה הוא נותן לזה ביטוי בחיי היום יום. יש להדגיש שהמעביר אינו מתכוון רק לדברים שהאדם למד בבית או בבית הספר, אלא לדברים אישיים שלו.

  • לסיכום, יספר מעביר הפעולה את הסיפור על תלמידו של הבעל שם טוב. (נספח2)                        מעביר הפעולה יסביר, כי האדם הזה אמנם לא קיים אף מצווה אחת בחייו, אך את כל חייו הקדיש למטרה אחת- לדאוג שכולם ישמעו שכאן חי יהודי. כך הרגיש שהוא מראה את הזהות היהודית שבו, ובזכות כך זכה למקום כה גבוה בגן עדן.

 

לסיום, אפשר לחלק לחניכים או להקריא את הקטע מתוך ספרו של מרטין בובר.(נספח3)


Resource Comments
הנספחים נמצאים בתוך הקובץ המצורף


Related Resources can be found under:

» All > Judaism > Jewish identity

» All > Am Yisrael > Uniqueness

» All > Between Man and Himself > The Essence of Man

Visitor Comments: