Take A Moment To Think - חשבון נפש

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 12-16
Group Size: 10-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 9217
Downloaded: 1308

Rated 389 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרת הפעולה:עלינו לעצור ממרוץ החיים המטורף ולחשוב רגע מהי מטרתינו בעולם. למה אנחנו פה?איך אני יכול להשפיע בצורה הטובה ביותר על מנת לקדם את מטרותי?

וכך נחיה עפ"י מסקנותינו ולא עפ"י הציווים החברתיים.


Resource Contents

 

בס"ד

חשבון נפש/חן פורטל, לונדון

 

מטרת הפעולה:עלינו לעצור ממרוץ החיים המטורף ולחשוב רגע מהי מטרתינו בעולם. למה אנחנו פה?איך אני יכול להשפיע בצורה הטובה ביותר על מנת לקדם את מטרותי?

וכך נחיה עפ"י מסקנותינו ולא עפ"י הציווים החברתיים.

פרטים טכניים: הפעולה מיועדת לבני נוער, תיכון. זמן הפעולה תלוי במפעיל- גמיש, תלוי במספר השאלות\תמרורים וכו..

מהלך הפעולה:

שלב א'- הסבר הכללים והעברת ההפעלות והמישחקים.

שלב ב'- קטע קריאה.

שלב ג'- הסיכום.

שלב ד'- חלוקת רשיונות- רשיון החיים.

 

שלב א'- הסבר הכללים והעברת ההפעלות והמישחקים.

מחלקים לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה הינה קבוצת ה-ל ' הכחולים והקבוצה השניה הינה קבוצת ה-ל ' האדומים.

על הקבוצה לענות נכונה על מנת ליזכות ב-ל ', הקבוצה אשר תצבור יותר ל ' - היא הזוכה!

והנה מתחיל לו- ערב נהג חדש!!!

משחקים: 1. זיהוי תמרורים: עבור 2 הקבוצות יוצגו מיספר תמרורים, קבוצה אשר תאמר ראשונה על מה מורה התמרור תזכה ב-ל ' בצבע המתאים.

2. שאלות מספר התיאוריה: עבור קבוצה א' תוצג שאלת תיאוריה, אם קבוצה א' אינה יודעת את התשובה הנכונה השאלה תועבר לקבוצה השניה. לאחר מכן- תוצג שאלת תיאוריה שונה עבור הקבוצה השניה וכן הלאה.

קבוצה אשר תענה נכונה תזכה ב-ל ' בצבע המתאים.

3. שיר עם המילה: בדומה לתוכנית "לא נפסיק לשיר", הקבוצות יתבקשו להזכיר שיר אשר יש בו את המילה שתבוקש. כגון: "מכונית:- ייתכן והשיר של משינה לדוגמא יעלה: "אני רוצה מכונית.." המילה "אוטו":"האוטו שלנו גדול וירוק.." וכו..

 

 

 

 

שלב ב'- קטע קריאה.

לאחר הפעלות מעין אלו יחולק קטע קריאה אשר יוביל אותנו לדיון על מהות חיינו בעולם הזה, והאם אנו אכן בדרך הנכונה לקיום ייעודינו?

(מטרתינו: הפצת התורה, עזרה לזולת, קידוש שם שמיים ועוד..)

קטע הקריאה:

יוצאים למסע,פותחים את המפות

בודקים את המסלול הוראות אחרונות.

מתניעים וזזים,בתנועה משתלבים,

מוקפים מכוניות-בצדדים תמרורים

הנתיבים רבים.האפשרויות פתוחות.

לפעמים יש ליפנות, כיוון לשנות

אם נפעל לא נכון- יש סכנות.

כבר שמענו רבות על מיקרי תאונות

מגבירים מהירות מנסים לעקוף

יש שוטרים המנסים את החוק לאכוף

וכולם בסוף ברמזור נפגשים.

 

המסע ממשיך, הכוחות נגמרים.

חייבים לתדלק למלא מצברים

התחדשו הכוחות ולכביש יוצאים

לאט בביטחה מעבירים הילוכים

עם ביטחון ויכולת נגיע רחוק

בביטחון מופרז מידי-

נעבור על החוק..

גמענו כבר קילומטרים רבים

הברקס התקלקל הגלגלים שחוקים

יש ריח של אגזוז, המנוע מרעיש

צריך לעצור,לרדת מהכביש.

 

נכנסים למוסך השיפוץ מתחיל

יש הרבה לתקן, לא יום רגיל

עושים אוברול כללי טיפול עשרת אלפים

זה עולה הרבה כסף, זיעה ומאמצים.

והנה-יום הדין,יום ה"טסט" הנורא

הטסטר בודק אם יש כפרה

התשובה לא ברורה-כשיש זכות להמשיך

יש לעשות טוב יותר את אותו התהליך

שוב יוצאים אל הדרך ושוב משתדלים:

להתקדם ולהצליח במסע החיים.

 

שלב ג'- הסיכום.

לאחר קטע הקריאה מחברים את כל הנקודות המפוזרות והמחשבות המתרוצצות לנו בראש- בדומה למכונית אשר עוצרת פעם בשנה על מנת לעשות טסט,להיבדק אם השמן הוא במידה מספקת, מה צריך לתקן בה כדי שתוכל להתקדם הלאה ולא להיתקע, כך גם האדם יש לו פעם בשנה שהוא עוצר בחודש אלול -חודש שבו האדם עובר הכנה פנימית מעמיקה, חודש שבו הוא עושה חשבון נפש עם עצמו, עושה חושבים מה עליו לשנות,לתקן ולשפר, מה עליו להשאיר מאחור ומה עליו לקדם איתו הלאה אל הדרך הנכונה.

האם הוא מקיים את ייעודו בעולם? האם הוא בנתיב הנכון? או שמא עליו ליפנות ימינה ולשנות כיוון?

אני אומרת דבר כזה-

אין הצורך לחכות עד חודש אלול, היום-י"ט באדר,נשים לפנינו תמרור עצור! ונחשוב לרגע -האם אנו באמת מקיימים את ההשתדלות המקסימלית למלא את מטרותינו בעולם זה?

                         "אז בואו נחשוב לרגע..."

 

 

שלב ד'- חלוקת רשיונות- רשיון החיים.

יש לעשות דמוי רשיון אמיתי רק שרשיון זה יהיה רשיון החיים!

לדוגמא:רשיון לחיים 8761232

          בתוקף עד:קיום ייעודך.

 

אמצעי עזר: ספר התיאוריה, שאלונים-מבחני תיאוריה,לוח תמרורים, חוברת קטעים (קטעי קריאה).

 

הערות: יש להכין התמרורים מראש על דף או בריסטול בגודל 4A, ובעת קריאת הקטע חשוב שיהיה הקטע לכל אחד מין  הקבוצה.

 את ה- ל '- יש להכין מראש כלומר ליגזור מבריסול אדום וכחול או מסול בצבע אדום וכחול.(על מנת לחלק לכל קבוצה כאשר עונים נכונה).

 


Resource Comments

אמצעי עזר: ספר התיאוריה, שאלונים-מבחני תיאוריה,לוח תמרורים, חוברת קטעים (קטעי קריאה).

 

הערות: יש להכין התמרורים מראש על דף או בריסטול בגודל 4A, ובעת קריאת הקטע חשוב שיהיה הקטע לכל אחד מין  הקבוצה.

 את ה- ל '- יש להכין מראש כלומר ליגזור מבריסול אדום וכחול או מסול בצבע אדום וכחול.(על מנת לחלק לכל קבוצה כאשר עונים נכונה).Visitor Comments: