The Connection Between The Am & Eretz - הקשר בין העם לארצו

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 12-14
Group Size: 10-30
Estimated Time: 30 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 7180
Downloaded: 846

Rated 391 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

החניך יעלה אפשרויות למשמעות הקשר בין העם לארצו ויבטא את רגשותיו

לגבי קשר זה


Resource Contents

                 הקשר בין עם ישראל לארצו

 

מטרה:

החניך יעלה אפשרויות למשמעות הקשר בין העם לארצו ויבטא את רגשותיו

לגבי קשר זה

 

מהלך הפעולה:

 1.  המדריך יקרא קטע מתוך מגילת העליה של הישוב רבדים.

(הישוב רבדים עלה על אדמת נחלין כפר ערבי סמוך לגוש עציון.  המתיישבים היו שיכים לתנועת

 "השומר הצעיר". בתוך עשרה חודשים- עד לפרוס מלחמת השחרור, הספיקו החברים להניח

 יסוד למשק קיבוצי) .

במגילת העליה לקרקע נאמר :

  " הקשיבי נחלין! הקשיבי לקול בניך! הן באנו עדיך היום, למצוא בך מולדת ובית

   עם רדוף עד צואר ימצא את דרכו על אף הנחשולים העומדים לבולעו. עם זקוק למולדת

   שממת הארץ, רק ידינו תפרינה אותך. זה הכוח האדיר שעמד לנו במפעלנו.

   נחלין, קבלינו לחיקך כאם כי אליך שבו בניך למצוא בך מולדת ומשכן"   

  דיון קצר :   ־ איזה קשר מתארים כאן המתיישבים? (קשר בין אם לבנה) 

                     - מה מיוחד באהבה כזו, קשר כזה? (קשר שלא ניתן לניתוק)

                   כזה הוא הקשר שלנו לארץ ישראל

               ־  איך אתם רואים את הקשר שלכם לארץ? במה הוא בא לידי ביטוי?

 

2. חלק את החניכים ל-2 קבוצות כל קבוצה תקבל מס' כרטיסיות עם היגדים

     "אני אוהב את הארץ בגלל " ועליה לדרג אותם עפ"י הרגשתם

משפטים לדרוג: 


-         שהמשפחה שלי כאן

-         שנולדתי כאן

-         שהארץ יפה

-         שכולם מדברים עיברית

-         שכאן אני מרגיש בטוח

-         שהארץ שייכת לי

-         ללא שום סיבה מיוחדת

-         שרוב תושביה יהודים

-         שבה אני יכול לקיים יותר מצוות

-         שזו ארץ האבות

-         שיש בה מגוון אנשים

-         שההיסטוריה הארוכה שלה

-         שה' נתן לנו אותה

-         שנלחמנו קשה כדי לקבל אותה

-         כרטיס ריק שהחניך יוכל להשלים


 

 

לאחר  ששתי הקבוצות סיימו עושים השוואה בין הדרוגים ומנהלים דיון חופשי אפשר לסתור את המשפטים ולגרום להם להרהר שוב בהחלטותיהם

 

3. החניכים יצאו למשאל רחוב או בית ויראיינו אנשים שונים על הקשר שלהם לארץ , אם הם עלו אז מתי? ולמה? , מה במעשיהם היום מבטא את הקשר שלהם לארץ? אם בכלל

 

כאשר אנו יוצאים לנטיעות אנחנו לא סתם משתחררים מביה"ס.

 הנטיעות עצמן מחזקות את הקשר שלנו לארץ , ככל שיעמיקו השורשים של העץ אשר נטענו יעמיק גם הקשר שלנו לאדמה ממנה הוא יונק  

            "תפילת הנוטעים על אדמת ישראל"

 

אבינו שבשמים

בונה ציון וירושלים

 ומכונן מלכות ישראל

רצה ה' ארצך

והשפע עליה מטוב חסדיך

תן טל לברכה  

וגשמי רצון הורד בעיתם

לרוות הרי ישראל ועמקיה

להשקות בהם כל צמח ועץ

ונטיעות אלה אשר

 אנו נוטעים לפניך היום

העמק שורשיהם וגדל פארם

למען יפרחו לרצון

 בתוך שאר עצי ישראל

לברכה ולתפארה

וחזק ידי כל אחינו

העמלים בעבודת אדמת הקודש

והפרחת שממתה

ברך ה' חילם

ופעל  ידם תרצה

השקיפה ממעון קודשך מן השמים

וברך את עמך את ישראל

ואת האדמה אשר נתת לנו

כאשר נשבעת לאבותינו לאבותינוRelated Resources can be found under:

» All > Eretz Yisrael > The Holiness of Israel

» All > Am Yisrael > Uniqueness

» All > Jewish Holidays > Tu BiShvat

Visitor Comments: