"אם אשכחך ירושלים

File details:

Resource Type: Song in: French
Age: 8-20
Group Size: 5-50
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 11517
Downloaded: 1454

Rated 438 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal
Paroles de "אם אשכחך ירושלים

Resource Contents

 

 

"אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני

תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי

אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"

תהילים קל''ז

 

 

 

« Si je t’oublie Jérusalem, que ma droite m’oublie

Que ma langue se colle à mon palais si je ne me souviens pas de toi

Si je ne mets pas Jérusalem au dessus de ma joie»

 Related Resources can be found under:

» All > Songs

» All > Jewish Holidays > Yom Yerushalayim

» All > Eretz Yisrael > Places in Israel > Jerusalem

Visitor Comments: