The Real Leader - המנהיג האמיתי- משה רבינו לאור פסח

File details:

Resource Type: Article in: Hebrew
Age: 15-18
Group Size: 1-100
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Download

Download this file (131 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 11306
Downloaded: 2158

Be the first to rate!
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

 המנהיג האמיתי

מתוך התבוננות בדמותו של משה רבינוResource Contents

 אנו מתקדמים לקראת חג הפסח עת בו בני ישראל יוצאים מעבדות לחרות, משעבוד לגאולה והופכים  מעבדים לעם שיוצא ביד רמה, בדרכו לקבלת התורה ולארץ המובטחת.

באופן טבעי כאשר מסתכלים על מהלך שכזה אנו מחפשים מיהו המנהיג שהוביל את העם לקראת הישג גדול שכזה, וכשאנו פוגשים אותו לרוב השאלה הראשונה שאנו שואלים את עצמנו היא - היכן הוא צמח? היכן גדל אותו משה רבנו שהולך ומושיע את עם ישראל ?
וכאן ממתינה לנו הפתעה לא פשוטה, היום אנו רגילים שכל מי שרוצה להנהיג מנסה כל הזמן להוכיח לנו שהוא גדל עם ה"עמך" שהוא מכיר את העם, מבין את העם בגלל שגם הוא גדל בשכונה הזאת במציאות הזאת וכו'.. אפשר לראות מנהיגים שממש ממציאים לעצמם קורות חיים ע"מ להוכיח שהם גם שייכים ל"עמך", כמובן שמאחורי גישה זה עומדת מחשבה לכאורה הגיונית, שאומרת מי יכול להוביל אנשים מי יכול להנהיג אנשים מי שהיה במצב  שלהם מבין אותם, מרגיש אותם וגם ידע להושיע אותם. ההיגיון הראשוני אומר מי שלא עבר כמוני את הדברים לא יוכל באמת לעזור לי. נבדוק אפילו את עצמנו כמה פעמים כאשר אנו נפגשים עם אנשים שונים אנו מנסים לתת להם הרגשה של - "אחי אל תסתכל אליי כך גם אני ..." לפעמים אומרים את זה ממש ולעיתים משדרים את זה דרך מסרים סמויים. ולהפתעתנו כאשר אנו עוברים על קורות החיים של משה רבנו אנו פוגשים מציאות שונה לחלוטין. העם קורס תחת הסבל ומשה גדל לו בנחת בבית פרעה. העם זועק לאלוקים ומשה רבנו נמצא בכלל במדבר או אצל יתרו. היכן המנהיג שציפינו לו? היכן המושיע שיקום מתוך המצוקה יזרוק את כלי העבודה ויצעק "שלח את עמי"?? אין ספק שמדובר כאן בסוג מנהיגות שלא ציפינו לו.
לא סתם כאשר המהר"ל מפראג[1] בא להגדיר את משה רבנו המהר"ל מגדיר אותו כ"נבדל". לכאורה הגדרה זו נתפסת אצלנו כתכונה שלילית אבל המהר"ל בא להסביר לנו שזו אולי התכונה הבסיסית שאליה נדרש מנהיג. מסביר המהר"ל שהמנהיג האמיתי לא יכול להיות שקוע בתוך המציאות כמו העם, כי אז מהיכן ישאב כוח להוביל הובלת אמת את כל הסובבים אותו ,מנהיג אמיתי זה לא האדם שיודע לצועק יותר חזק מכולם או הכי בולט וכריזמטי. מנהיג אמיתי זה אותו אדם שמצליח להתרומם מעל המציאות היום יומית ולראות את התמונה הכללית. המנהיג האמיתי זה אותו אדם שמצליח להרים את עצמו מעל למצוקות היום יום ולקבל החלטות מהמקום הנקי והאמיתי. אומרת הגמרא "אין החבוש מתיר את עצמו מבית האסורים" אדם שתקוע בתוך קושי מסוים לא יכול לשחרר את עצמו מתוך אותו קושי אלה נדרש לאדם חיצוני שיעזור לו. על אחת כמה וכמה אין האדם יכול להוביל ציבור כאשר הוא בעצמו עדיין קשור לאותו הסיבוך, ולכן מסביר המהר"ל, היה הכרח במציאות שמשה יגדל מחוץ למציאות הקושי והסבל של בני ישראל, כי כאשר אנו מדברים על מנהיגות אמיתית אנו לא מדברים על "ועד עובדים" שרוצה קצת לשפר מציאות קיימת, לא מדברים על אדם שנמאס לו שכך המצב, ורוצה לעשות את המציאות קצת יותר טובה אלא מחפשים אדם שמצליח לראות את הצורך העמוק והאמיתי של העם ומכוח זה פועל ומוסר את נפשו. וזו היתה עיקר תכונת מנהיגותו של משה רבינו.
אין שום אפשרות להוביל לא את עצמך ולא את האחרים מתוך לחץ קושי או מצוקה.
הרמח"ל [1] מביא לנו משל שבא לחדד את הנקודה הנ"ל. הרמח"ל משווה את עולמנו ל"גן המבוכה" גן של מבוך שהאנשים רצים בתוכו ללא הבנה אמיתית מה ממתין להם מאחורי הסיבוב ומעל הגן ישנה "אכסדרה" מרפסת שאליה עומד המלך, משם כל העסק נראה אחר לחלוטין שם אולי האדם לא יכול לרוץ כמו למטה אבל שם רואים את התמונה השלמה שם לא חיים רק את הרגע אלה שם מצליחים לראות ולחשוב גם שני צעדים קדימה.
 גם כיום אנו רואים שישנם שתי סוגי מנהיגים. יש מנהיגים שרצים בעצמם בתוך המבוך ,נכון יש להם ביטחון עצמי והם יודעים לדבר ואולי אפילו לצעוק, אבל בתכלס הם נמצאים עדיין עמוק בתוך המבוך ואין להם יכולת אמיתית להוביל אנשים להנהיג אנשים ,על אנשים האלה אומר הנביא בצורה חריפה "פני הדור כפני הכלב" נכון גם הכלב רץ קדימה ונובך אבל מי שמבין בכלבים יודע שהכלב לא באמת רץ קדימה אלה בכל כמה רגעים הכלב יעצור ויסתכל לאחור היכן אדונו, כך גם מתנהג אותו "מנהיג" הנמצא בתוך המבוך ומשדר לכולם אני מוביל, אבל תכלס הוא ממש תקוע כמו כולם... אבל מצד שני יש את המנהיג שהצליח להתרומם למרפסת ,נכון יכול להיות שאותו מנהיג לא יודע לצעוק ולהתלהב שם למטה עם כולם אבל המנהיג הזה יש לו יכולת אמתית להנהיג, יש לו יכולות באמת להנחות את היחיד ואת הכלל מה הדרך הנכונה לילך בה.
זו היתה דרך מנהיגותו של משה רבנו וזה בדיוק המנהיגים שכ"כ חסרים לעם ישראל.
אסור להתבלבל כאשר אנו מדברים על מנהיג אנו לא מדברים רק על מנהיג של מדינה או אוגדה בצבא אנו מדברים על כל קבוצה וכל גרעין שקיים בסניף, בצבא, בישיבה או בכל מקום אחר. החברה כ"כ זקוקה למנהיגים שכאלה שמצליחים להנהיג את עצמם ומתוך כך להוביל את הכלל להתבוננות יותר אמיתית יותר גדולה ונכונה על כל משימה ומשימה המתגלגלת לפתחו של דור של גאולה. אין ספק ככל שיהיו בקרבנו יותר מנהיגים שכאלה אנו נזכה לראות איך הפרט והכלל והולכים אט ואט ומתקדמים לחיים שלמים טובים ושמחים. 
 


Visitor Comments: